Fiskars lisää hankittavien omien osakkeiden enimmäismäärää 300 000 osakkeella

Fiskars Oyj Abp       
Pörssitiedote
28.10.2022 klo 08:35 

Fiskars lisää hankittavien omien osakkeiden enimmäismäärää 300 000 osakkeella

Fiskarsin hallitus on päättänyt nostaa 16. maaliskuuta 2022 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrää 300 000 osakkeella. Yhdessä 4. helmikuuta 2022, 16. maaliskuuta 2022 ja 28. heinäkuuta 2022 tiedotettujen päätösten kanssa Fiskars hankkii omia osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta, mikä vastaa noin 1,6 % koko osakekannasta. Aiemmin tiedotetun mukaisesti osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Fiskars Oyj Abp tiedotti 4. helmikuuta 2022 hallituksen päätöksestä aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinta siten, että hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 200 000 kappaletta. 16. maaliskuuta 2022 Fiskarsin hallitus päätti nostaa hankittavien omien osakkeiden enimmäismäärää 500 000 osakkeella. 28. heinäkuuta 2022 Fiskarsin hallitus päätti nostaa hankittavien omien osakkeiden enimmäismäärää 300 000 osakkeella. 

Osakkeiden hankinta päätettiin aloittaa varsinaisen yhtiökokouksen 2021 antaman valtuutuksen perusteella ja sitä on jatkettu varsinaisen yhtiökokouksen 2022 antaman valtuutuksen perusteella. Varsinainen yhtiökokous 16. maaliskuuta 2022 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti.

Fiskars Oyj Abp:llä on 81 905 242 osaketta ja ääntä. 27. lokakuuta 2022 Fiskars Oyj Abp:n omistuksessa oli 1 324 726 omaa osaketta.

FISKARS OYJ ABP
Hallitus

Media- ja sijoittajayhteydet:

Päivi Timonen, Lakiasianjohtaja , tel. +358 204 39 5050
Essi Lipponen, Sijoittajasuhdejohtaja, tel. +358 40 829 1192

Fiskars Group lyhyesti

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on yli 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on 7 000 ja vuonna 2021 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa. 

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: fiskarsgroup.com/fi