Fiskars omstrukturerar verksamheten i Europa och Asien-Stillahavsområdet

Fiskars Oyj Abp Börsmeddelande 12 september 2014 kl. 10:00

Fiskars planerar att öka sin flexibilitet och förenkla sina beslutsprocesser genom att gå in för en organisationsstruktur som bygger på affärsregioner. Att etablera affärsregioner och omstrukturera koncernens verksamhet i Europa och Asien-Stillahavsområdet är ett led i koncernens utveckling till ett konsumentproduktbolag av världsklass samt en del av bolagets pågående EMEA 2015 omstruktureringsprogram vars syfte är att förbättra bolagets konkurrenskraft och kostnadsstruktur. Tanken är att den planerade nya organisationen träder i kraft från och med den första december 2014.

I den planerade nya organisationen bildas Fiskars två geografiska rapporteringssegment Europa & Asien-Stillahavsområdet och Amerika av fyra affärsregioner: Europa, Asien-Stillahavsområdet, Fiskars Amerika och Gerber Amerika. Direktörerna för affärsregionerna skulle bli medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Planen är att slå samman de nuvarande försäljningsområdena i Europa, Norr och Central, till en säljorganisation inom affärsregionen Europa. På samma gång avser man att omfördela produkterna inom affärsområdena Trädgård och Hem till de nya affärsenheterna Funktionella Produkter och Boende Produkter.

Det övergripande målet för Fiskars planerade nya organisation är att göra beslutskedjan enklare och se till att bolaget är operativt effektivt genom att minimera överlappande uppgifter. Planerna på att sammanslå funktioner väntas leda till en minskning av antalet anställda som i dagsläget jobbar inom affärsområden och stödfunktioner i Finland. Dessutom planerar Fiskars att anpassa sin säljenhet i Finland till omgående strukturella förändringar i den finska detaljhandeln. Därför ska Fiskars inleda samarbetsförhandlingar som omfattar sammanlagt 347 anställda i Finland. Minskningen i antalet anställda beräknas gälla högst 60 anställda. Personalförminskningar förväntas inte äga rum på bolagets fabriker eller de egna detaljhandelsaffärerna i Finland.

 “Övergången till en organisation som bygger på affärsregioner är en naturlig följd av utvecklingen inom Fiskars. Genom att förenkla vårt sätt att arbeta vill vi ta nästa steg i vår förvandlingsprocess i Europa. Vi siktar på att kunna omfördela våra resurser till att ge fart åt tillväxten i koncernens strategiska fokusområden, Asien-Stillahavsområdet samt Central- och Östeuropa, samtidigt som vi ser till att vi fortfarande är starka på våra hemmamarknader i Norden och Nordamerika. Genom att skapa en ny affärsenhet kallad Funktionella produkter kan vi bättre konsolidera våra investeringar inom den internationella utvidgningen av varumärket Fiskars”, säger Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas.” Långsiktiga framgångar för vår varumärkesportfölj är möjliga när vi hela tiden arbetar för att förbättra vår konkurrensförmåga och bibehåller vår flexibilitet så att vi kan svara på de förändringar som äger rum på de internationella marknaderna. Det är beklagligt att de här planerna kan påverka våra anställda och vi kommer att göra vårt yttersta för att hitta lösningar som har minsta möjliga effekt.”

Affärsregioner

I den planerade nya organisationen kommer affärsregionerna att göras ansvariga för försäljning och lönsamhet. Planen är att samla regionala leveranskedjor och stödfunktioner i affärsregionen Europa. Thomas Enckell, för närvarande direktör för affärsområdet Fiskars Trädgård i Europa, har utsetts att leda planeringen av den nya affärsregionen Europa. Matteo Gaeta skulle fortsätta som direktör för affärsregionen Asien-Stillahavsområdet (nu försäljningsområdet Asien-Stillahavsområdet), Paul Tonnesen som direktör för affärsregionen Fiskars Amerika (nu affärsområdena Trädgård och Skola, kontor och hobby i Amerika) och Rob Kass som direktör för affärsregionen Gerber Amerika (nu affärsområdet Uteliv Amerika).

Affärsenheterna Boende Produkter och Funktionella Produkter
En annan dimension av Fiskars planerade nya organisation i Europa och Asien-Stillahavsområdet är fokuserade affärsenheter; de skulle fortsätta att vara ansvariga för varumärken och sortiment. Affärsenheten Boende Produkter, som leds av Päivi Paltola-Pekkola, skulle fortsätta att fokusera på ledande skandinavisk design under varumärkena Iittala, Royal Copenhagen, Arabia och Rörstrand.

I den nya affärsenheten Funktionella Produkter planerar Fiskars att samla sina nuvarande europeiska kategorier Trädgård och Kök, som säljer redskap för användning i och kring hemmet under varumärkena Fiskars, Hackman, Leborgne och EbertSankey samt ett antal lokala varumärken. Den nya affärsenheten stärker fokus på varumärket Fiskars och möjliggör synergier mellan kategorier med liknande affärslogik och distributionskanaler. Pekka Salmi, för närvarande vice direktör för affärsenheten Fiskars Trädgård och gårdsvård i Europa, har utsetts att leda planeringen av affärsenheten Funktionella Produkter.

 

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:
Anu Ilvonen, Kommunikationsdirektör, tfn +358 204 39 5446

Fiskars 365 – Århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.

Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över – tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och gruppens omsättning var 799 milj. euro år 2013. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com/365