Fiskars uudelleenorganisoi liiketoimintansa Euroopassa ja Aasian-Tyynenmeren alueella

Fiskars Oyj Abp                   Pörssitiedote  12.9.2014       klo 10.00

Fiskars aikoo lisätä joustavuuttaan ja yksinkertaistaa päätöksentekoaan siirtymällä maantieteellisiin regiooniin perustuvaan alueelliseen organisaatioon. Uusien liiketoimintaregioonien perustaminen ja liiketoimintojen uudelleenorganisoiminen Euroopassa ja Aasian-Tyynenmeren alueella on osa Fiskarsin muutosta maailmanluokan kuluttajatuoteyhtiöksi. Suunnitelma on myös osa yhtiön ”EMEA 2015” -rakennemuutosohjelmaa, joka tähtää Fiskarsin kilpailukyvyn ja kustannusrakenteiden parantamiseen. Tavoitteena on, että uusi organisaatio tulisi voimaan 1. joulukuuta 2014.

Suunnitellussa uudessa organisaatiossa Fiskarsin kaksi maantieteellistä raportointisegmenttiä, Eurooppa & Aasia-Tyynimeri sekä Amerikka, koostuvat jatkossa neljästä liiketoimintaregioonasta: Eurooppa, Aasia ja Tyynenmeren alue, Fiskars Amerikka ja Gerber Amerikka. Regioonien johtajista tulisi samalla konsernin johtoryhmän jäseniä. Osana uudistusta nykyiset Euroopan myyntialueet, Pohjoinen ja Keski-Eurooppa, yhdistettäisiin Eurooppa-regioonaan yhdeksi myyntiorganisaatioksi. Tässä yhteydessä tavoitteena on lisäksi ryhmitellä Koti- ja Puutarha-liiketoiminta-alueiden eurooppalaiset tuotekategoriat uudelleen uusiin liiketoimintayksiköihin Asumisen tuotteet ja Toiminnalliset tuotteet.

Fiskarsin suunnitteilla olevan uuden organisaation tavoitteena on yksinkertaistaa päätöksentekoa ja varmistaa yhtiön toimintamallin tehokkuus minimoimalla päällekkäiset tehtävät. Toimintojen yhdistämissuunnitelmien arvioidaan johtavan henkilöstön vähenemiseen nykyisten liiketoiminta-alueiden sekä tukitoimintojen osalta Suomessa. Lisäksi Fiskars aikoo sopeuttaa Suomen myyntiyksikkönsä organisaatiota Suomen vähittäiskaupan meneillään olevaan rakennemuutokseen. Siksi Fiskars aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat yhteensä 347 henkilöä Suomessa. Henkilöstövähennyksen arvioidaan olevan korkeintaan 60 henkilöä. Henkilöstövaikutusten ei odoteta koskevan yhtiön tehtaiden työntekijäryhmiä tai yhtiön omien kauppojen henkilöstöä Suomessa.

”Siirtyminen alueelliseen organisaatioon on luonnollinen vaihe Fiskarsin kehityksessä. Yksinkertaistamalla omia työskentelytapojamme haluamme vauhdittaa muutosprosessissamme Euroopassa. Tarkoituksemme on lisätä resursseja konsernin strategisesti tärkeille kasvualueille, Aasian ja Tyynenmeren alueelle sekä Keski- ja Itä-Eurooppaan, samalla kun varmistamme vahvan aseman kotimarkkinoillamme Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa. Uuden Toiminnalliset tuotteet –liiketoimintayksikön perustaminen antaa meille entistä paremmat edellytykset keskittää investointimme Fiskars-brändin kansainväliseen kasvuun,” sanoo Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas. ”Brändiemme menestyminen edellyttää, että parannamme kilpailukykyämme jatkuvasti ja pystymme reagoimaan kansainvälisten markkinoiden muutoksiin joustavasti. Valitettavasti nämä suunnitelmat saattavat vaikuttaa Fiskarsin henkilökuntaan. Tulemme tekemään parhaamme löytääksemme ratkaisuja, joilla on pienin mahdollinen henkilöstövaikutus.”

Liiketoimintaregioonat

Suunnitteilla olevassa uudessa organisaatiossa liiketoimintaregioonat olisivat vastuussa myynnistä ja kannattavuudesta. Tarkoituksena on yhdistää uuteen Eurooppa-regioonaan myös alueellisen toimitusketjun toiminnot ja tukitoiminnot. Eurooppa-regioonan suunnittelua on nimitetty johtamaan Thomas Enckell, joka tällä hetkellä johtaa Fiskarsin Puutarha-liiketoimintaa Euroopassa. Matteo Gaeta jatkaisi Aasian ja Tyynenmeren liiketoimintaregioonan johtajana (nyt nimeltään Aasian ja Tyynenmeren myyntialue), Paul Tonnesen Fiskars Amerikka -regioonan johtajana (nyt nimeltään liiketoiminta-alueet Puutarha sekä Askartelu Amerikka) ja Rob Kass Gerber Amerikka -regioonan johtajana (nyt Ulkoilu Amerikka -liiketoiminta-alue).

Liiketoimintayksiköt Asumisen tuotteet ja Toiminnalliset tuotteet

Fiskarsin suunnitteilla olevaan uuden organisaation toinen ulottuvuus Euroopassa ja Aasian- Tyynenmeren alueella ovat fokusoineet liiketoimintayksiköt, jotka olisivat edelleen vastuussa brändeistä ja tuotteista. Liiketoimintayksikkö Asumisen tuotteet keskittyisi suunnitelmien mukaan Päivi Paltola-Pekkolan johdolla edelleen johtavaan pohjoismaiseen muotoiluun ja tuotemerkkeihin Iittala, Royal Copenhagen, Arabia ja Rörstrand.

Uuteen Toiminnalliset tuotteet -liiketoimintayksikköön Fiskars aikoo yhdistää nykyiset eurooppalaiset Puutarha- ja Keittiö-kategoriansa, jotka myyvät kodissa ja sen piirissä käytettäviä työkaluja tuotemerkeillä Fiskars, Hackman, Leborgne ja EbertSankey sekä tietyillä paikallisilla brändeillä. Uusi liiketoimintayksikkö vahvistaisi voimavarojen keskittämistä Fiskars-brändiin ja mahdollistaa liiketoimintalogiikaltaan ja jakelukanaviltaan toisiaan lähellä olevien kategorioiden välisten synergioiden hyödyntämisen. Toiminnalliset tuotteet -liiketoimintayksikön suunnittelua on nimitetty johtamaan Pekka Salmi, joka toimii tällä hetkellä Fiskarsin eurooppalaisten Puutarhan- ja pihanhoitokategorioiden johtajana.

 

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Anu Ilvonen, viestintäjohtaja, puh. 0204 39 5446

Fiskars 365 – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.

Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on listattu NASDAQ OMX Helsingissä, ja yhtiön liikevaihto oli 799 miljoonaa euroa vuonna 2013. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. www.fiskarsgroup.com/365