Fiskars Oyj Abp: Finansiella rapportering och bolagsstämma år 2024

Fiskars Oyj Abp      
Börsmeddelande
26.10.2023 kl 08.40 EEST

Fiskars Oyj Abp: Finansiella rapportering och bolagsstämma år 2024

Fiskars Oyj Abp publicerar sina finansiella rapporter år 2024 enligt följande:

  • Bokslutskommuniké för 2023                    8.2.2024
  • Delårsrapport januari–mars 2024             25.4.2024
  • Halvårsrapport januari–juni 2024             18.7.2024
  • Delårsrapport januari–september 2024    24.10.2024

Årsredovisningen för 2023
Årsredovisningen 2023 med bokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse publiceras på bolagets webbplats under vecka 8.

Bolaggstämman
Fiskars Oyj Abp:s bolagsstämma avses hållas den 13.3.2024. Fiskars Oyj Abp:s styrelse fattar beslut om att sammankalla stämman i ett senare skede.

Fiskars Oyj Abp:s finansiella rapporter publiceras på finska och engelska och de finns tillgängliga på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com direkt efter publiceringen.

FISKARS OYJ ABP

Media och investerarkontakter:
Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tel. +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. År 2022 fanns våra varumärken tillgängliga i över 100 länder och vi hade cirka 350 egna butiker och nästan 7 000 medarbetare. Vår omsättning 2022 uppgick till 1,2 miljarder euro 2022.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv