Fiskars Oyj Abp sänker sina utsikter för jämförbara omsättningen år 2019

Fiskars Oyj Abp
Insiderinformation
16.10.2019 kl. 17.15 (EEST) 

Fiskars Oyj Abp sänker sina utsikter för jämförbara omsättningen år 2019 

Fiskars sänker sina utsikter för jämförbara omsättningen år 2019. Fiskars förväntar sig nu att den jämförbara omsättningen kommer att vara lägre än nivån året innan. Tidigare förväntade bolaget sig att den jämförbara omsättningen skulle vara på föregående års nivå. Fiskars förväntar sig fortfarande att koncernens jämförbara EBITA år 2019 är lägre än nivån året innan.

Inom Functional-segmentet i USA har omsättningen utvecklats svagare än väntat under det tredje kvartalet. Omsättningen i bevattningskategorin återhämtade sig inte efter den svaga första hälften på året. Inom Outdoor-verksamheten var den jämförbara omsättningen lägre än nivån året innan, främst på grund av myndighetskanalen. Därtill nådde försäljningen inte förväntningarna inom den viktiga back-to-school -säsongen. Den svagare än förväntade omsättningen i Functional-segmentet under det tredje kvartalet försvagar utsikterna för den jämförbara omsättningen för hela året.

De uppdaterade utsikterna för år 2019:

Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning och jämförbara EBITA år 2019 är lägre än nivån året innan.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns det fortsättningsvis betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex. Brexit och möjliga nya höjningar av tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar. Poster som påverkar jämförbarheten i EBITA omfattar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer, förvärv och avyttringar samt resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

De tidigare utsikterna för år 2019

Tidigare förväntade sig Fiskars att koncernens jämförbara omsättning år 2019 är på föregående års nivå och att jämförbara EBITA år 2019 är lägre än nivån året innan.

Fiskars publicerar sin delårsrapport för januari-september 2019 den 31.10.2019.

FISKARS OYJ ABP 

Jaana Tuominen
Verkställande direktör

Media och investerarkontakter:

Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary

Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 600 anställda i 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.  

Bilagor