Fiskars alentaa vertailukelpoisen liikevaihdon ohjaustaan vuodelle 2019

Fiskars Oyj Abp
Sisäpiiritieto
16.10.2019 klo 17.15 (EEST) 

Fiskars alentaa vertailukelpoisen liikevaihdon ohjaustaan vuodelle 2019 

Fiskars alentaa vertailukelpoisen liikevaihdon ohjaustaan vuodelle 2019. Fiskars odottaa nyt vertailukelpoisen liikevaihdon jäävän alle edellisvuoden tason. Aiemmin yhtiö odotti vertailukelpoisen liikevaihdon olevan viime vuoden tasolla. Fiskars odottaa edelleen, että vertailukelpoinen EBITA jää alle edellisvuoden tason.

Liikevaihdon kehitys Functional-segmentissä USA:ssa jäi odotettua heikommaksi vuoden kolmannella neljänneksellä. Kastelukategorian myynti ei parantunut heikon ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen. Myös Outdoor-liiketoiminnan liikevaihto laski edellisvuoden tasolta, lähinnä julkishallinnon kanavassa. Lisäksi myynti ei yltänyt odotuksiin tärkeän kouluunpaluusesongin osalta. Kolmannen vuosineljänneksen odotuksia alhaisempi myynti Functional-segmentissä heikentää koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon näkymää.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2019

Vuonna 2019 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn jäävän alle edellisvuoden tason.

Näkymiin vaikuttavat yhtiön kasvupanostukset, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä tähtäimellä. Lisäksi toimintaympäristön muutoksessa on edelleen merkittäviä riskejä, esim. Brexit ja mahdolliset uudet korotukset USA:n tullitariffeihin. Näiden riskien epäsuotuisalla kehityksellä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen EBITAan. Myös valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan.

Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien sekä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta. EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja, hankittuja ja myytyjä liiketoimintoja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2019

Vuonna 2019 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon olevan viime vuoden tasolla ja vertailukelpoisen EBITAn jäävän alle edellisvuoden tason.

Fiskars julkaisee tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsauksensa 31.10.2019.

FISKARS OYJ ABP 

Jaana Tuominen
Toimitusjohtaja


Media- ja sijoittajayhteydet: 

Konserniviestintä, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com 

Making the everyday extraordinary

Fiskars Group tekee arjesta ainutkertaista. Yhdessä brändiperheeseemme kuuluvien brändien, kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood kanssa haluamme vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa ja työllistämme noin 7 600 henkilöä 30 maassa. Lisätietoja meistä löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com

Liitteet