Fiskars Oyj Abp:s extraordinarie bolagsstämma beslöt att dela ut en extra dividend och att ändra bolagsordingen

Fiskars Oyj Abp       Börsmeddelande        9.12.2014 kl. 17.00 EET

Fiskars Oyj Abp:s extraordinarie bolagsstämma 9.12.2014 beslöt att en extra dividend på 2,60 euro per aktie delas ut till Fiskars aktieägare på basis av bokslutet fastställt för räkenskapsåret som utgick 31.12.2013. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 11.12.2014 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 18.12.2014.

Extraordinarie bolagsstämman beslöt även att punkt 2 i bolagets bolagsordning ändras enligt följande:

”Föremål för bolagets verksamhet är design och produktion av samt handel med produkter, samt annan därtill hörande eller befrämjande industri- och affärsverksamhet. Bolaget kan även bedriva jord och skogsbruksverksamhet, annan industriell och kommersiell verksamhet samt förvärva, avyttra, äga och på annat sätt förvalta fastigheter och värdepapper. Bolaget kan bedriva sin verksamhet direkt eller via sina dotter- eller intressebolag. Bolaget kan dessutom som moderbolag sköta koncernbolagens gemensamma uppgifter såsom administrativa tjänster och finansiering.”

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:
Kommunikationsdirektör Anu Ilvonen, tfn +358 204 39 5446

Fiskars 365 – århundraden av stolthet och passion för design.  Varje dag.
Firskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över – tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och gruppens omsättning var 799 milj. euro år 2013. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com/365