Fiskars Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous päätti ylimääräisen osingon maksusta ja yhtiöjärjestyksen muutoksesta

Fiskars Oyj Abp    Pörssitiedote           9.12.2014 klo 17.00

Fiskars Oyj Abp:n 9.12.2014 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että Fiskarsin osakkeenomistajille jaetaan 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ylimääräisenä osinkona 2,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.12.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 18.12.2014.

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 2. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiön toimialana on tuotteiden suunnittelu, valmistus ja kauppa sekä muu näihin liittyvä tai näitä tukeva teollisuus- ja liiketoiminta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa maa- ja metsätaloutta, muuta teollista ja kaupallista toimintaa sekä ostaa, myydä, omistaa ja muulla tavoin hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta. Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konserniyhtiöiden yhteisiä tehtäviä kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta.”

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Anu Ilvonen, puh. 0204 39 5446

Fiskars 365 – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on listattu NASDAQ OMX Helsingissä, ja yhtiön liikevaihto oli 799 miljoonaa euroa vuonna 2013. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. www.fiskarsgroup.com/365