Fiskars Oyj Abp:s jämförbara EBITA kommer sannolikt inte att öka år 2020 på grund av COVID-19

Fiskars Oyj Abp
Insiderinformation

19.3.2020 kl 09.00 (EET)

Fiskars Oyj Abp:s jämförbara EBITA kommer sannolikt inte att öka år 2020 på grund av COVID-19

Fiskars Oyj Abp drar tillbaka sina utsikter för 2020, som publicerades den 5.2.2020. På grund av coronaviruset är det osannolikt att jämförbara EBITA ökar år 2020. Eftersom situationen utvecklas fort är det för tidigt att göra motiverade uppskattningar av den potentiella inverkan. Fiskars strävar till att precisera sina utsikter för 2020 då inverkan kan beräknas mer pålitligt.

”Vi står inför en oförväntad situation och gör allt för att kontrollera den. De anställdas hälsa och välmående är nu av högsta prioritet. Situationen har börjat inverka på efterfrågan. Som vi angav tidigare i våra utsikter, kan konsekvenserna av coronavirusets spridning påverka hela årets utveckling, och denna risk håller på att förverkligas nu”, sade Jaana Tuominen, Fiskars verkställande direktör.

De tidigare utsikterna för år 2020:

”År 2020 förväntar sig Fiskars att koncernens jämförbara EBITA ökar jämfört med år 2019. Ändringar i valutakurser kan ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

Fiskars fortsätter sina investeringar i tillväxtinitiativ och fokuserar på att förbättra sin lönsamhet med de pågående programmen, vilka väntas vara genomförda vid slutet av 2021. Därför ger bolaget inga utsikter gällande den jämförbara omsättningen år 2020. Därtill finns det osäkerhetsfaktorer på flera av de centrala marknaderna, så som möjliga förändringar i tullavgifter samt konsekvenser av coronavirusets spridning, vilka kan påverka hela årets utveckling.”

Fiskars publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2020 den 6.5.2020.

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen

Verkställande direktör

Media och investerarkontakter:

Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group sysselsätter cirka 7,000 människor i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Bilagor