Fiskars Oyj Abp:s vederlagsfria riktade aktieemission enligt den långsiktiga incitamentsplanen 2015 - 2019

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
14.3.2018 kl. 18.45 EET

 

Fiskars Oyj Abp:s vederlagsfria riktade aktieemission enligt den långsiktiga incitamentsplanen 2015 – 2019

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har den 14.3.2018 beslutat om en vederlagsfri riktad aktieemission för att betala aktiebelöningen för prestationsperioden 2015 – 2017 enligt bolagets långsiktiga incitamentsplan 2015 – 2019.

Aktieemissionen innebär att totalt 15 168 aktier i bolaget som innehas av bolaget överlåts vederlagsfritt till de nyckelpersoner som varit delaktiga i prestationsperioden 2015 – 2017,
enligt villkor för den aktiebaserade incitamentsplanen 2015 – 2019. Information om incitamentsplanen 2015 – 2019 har publicerats via börsmeddelande den 6.2.2015.

Beslutet om Aktieemissionen har gjorts på basis av det bemyndigande som gavs till styrelsen av bolagets ordinarie bolagsstämma den 14.3.2018.

Aktierna överlåts till de personer som deltar i incitamentsplanen uppskattningsvis den 15.3.2018. Efter aktieöverlåtelsen innehar bolaget 176 299 egna aktier.

FISKARS OYJ ABP

Styrelsen


Media- och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com


Fiskars 
– Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com