Fiskars Oyj Abp:s vederlagsfria riktade aktieemission enligt den långsiktiga incitamentsplanen 2018–2022

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
4.2.2022 kl 08.55 (EET)

Fiskars Oyj Abp:s vederlagsfria riktade aktieemission enligt den långsiktiga incitamentsplanen 2018–2022

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har den 3.2.2022 beslutat om en vederlagsfri riktad aktieemission för att betala aktiebelöningen för prestationsperioden 2019–2021 enligt bolagets långsiktiga incitamentsplan 2018–2022.

Aktieemissionen innebär att totalt 95 892 aktier i bolaget som innehas av bolaget överlåts vederlagsfritt till de nyckelpersoner som varit delaktiga i prestationsperioden 2019–2021, enligt villkor för den aktiebaserade incitamentsplanen 2018–2022. Information om incitamentsplanen 2018–2022 har publicerats via börsmeddelande den 7.2.2018.

Beslutet om Aktieemissionen har gjorts på basis av det bemyndigande som gavs till styrelsen av bolagets ordinarie bolagsstämma den 11.3.2021.

Aktierna överlåts till de personer som deltar i incitamentsplanen senast den 31.3.2022. Efter aktieöverlåtelsen innehar bolaget 337 785 egna aktier.

FISKARS OYJ ABP

Media och investerarkontakter:
Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181  

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.