Fiskars sänker sina utsikter för omsättningen år 2018, utsikterna för EBITA oförändrade

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
18.7.2018 kl. 20.00 EEST

Fiskars sänker sina utsikter för omsättningen år 2018, utsikterna för EBITA oförändrade

Fiskars Oyj Abp sänker sina utsikter för den jämförbara omsättningen år 2018. Fiskars förväntar sig nu att den jämförbara omsättningen kommer att vara något lägre än år 2017. Tidigare förväntade sig Fiskars att omsättningen skulle öka år 2018 jämfört med år 2017. Fiskars förväntar sig fortfarande att jämförbara EBITA ökar år 2018.

Under det första kvartalet inverkade den exceptionellt kalla våren i Europa och USA på omsättningen i trädgårdskategorin, som typiskt är stark under årets första halva. Omsättningen i trädgårdskategorin i Europa har varit sämre än väntat även under årets andra kvartal. Samtidigt fortsätter ändringarna i handeln samt utmaningarna på vissa centrala marknader att inverka på omsättningen inom English & Crystal Living -verksamheten.

“Början av året var utmanande och vi har inte lyckats fullt kompensera detta under årets andra kvartal. Vi agerar bestämt för att åtgärda de utmaningar som påverkar vår verksamhet. Vi fokuserar på att öka försäljningen då speciellt årets fjärde kvartal är viktigt för segmentet Living, både gällande omsättning och lönsamhet”, sade Fiskars verkställande direktör Jaana Tuominen.

De uppdaterade utsikterna för år 2018:

Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning kommer att vara något lägre år 2018 jämfört med år 2017. Jämförbara EBITA förväntas öka jämfört med år 2017. Årets fjärde kvartal är viktigt både gällande omsättning och lönsamhet.

I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar. Poster som påverkar jämförbarheten i EBITA omfattar inte omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer, förvärv och avyttringar samt resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

De tidigare utsikterna för år 2018:

Tidigare förväntade sig Fiskars att koncernens jämförbara omsättning och jämförbara EBITA ökar år 2018 jämfört med år 2017.

Fiskars publicerar sin halvårsrapport för januari-juni 2018 den 1.8.2018.

FISKARS OYJ ABP

JAANA TUOMINEN
Verkställande direktör


Media- och investerarkontakter:
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com


Fiskars – Making the everyday extraordinary

Fiskars tjänar människor världen över med internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. Vi skapar en familj av ikoniska livsstilsvarumärken med en vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på www.fiskarsgroup.com