Fiskars alentaa liikevaihto-ohjaustaan vuodelle 2018, ohjaus EBITA:n osalta ennallaan

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote      
18.7.2018 klo 20:00 (EEST)

Fiskars alentaa liikevaihto-ohjaustaan vuodelle 2018, ohjaus EBITA:n osalta ennallaan

Fiskars alentaa vertailukelpoisen liikevaihdon ohjaustaan koko vuodelle 2018. Fiskars arvioi nyt vertailukelpoisen liikevaihdon jäävän hieman edellisvuodesta, kun aiemmin Fiskars odotti vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan vuodesta 2017. Fiskars odottaa edelleen vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuodesta 2017.  

Poikkeuksellisen kylmä kevät ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vaikutti puutarhakategorian liikevaihtoon, joka on tyypillisesti vahva ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Puutarhakategorian myynti Euroopassa on ollut odotettua heikompaa myös toisella vuosineljänneksellä. Samaan aikaan muutokset kaupan alalla ja haasteet tietyillä avainmarkkinoilla vaikuttavat edelleen English & Crystal Living -liiketoiminnan liikevaihdon kehitykseen.

”Vuoden alku oli haastava, emmekä ole toisen vuosineljänneksen aikana pystyneet kompensoimaan tätä täysin. Toimimme päättäväisesti liiketoimintaamme vaikuttavien haasteiden ratkaisemiseksi. Keskitymme myynnin vauhdittamiseen, koska varsinkin vuoden viimeinen neljännes on tärkeä Living-segmentille, sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta”, sanoi Jaana Tuominen, Fiskarsin toimitusjohtaja.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2018

Vuonna 2018 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon jäävän hieman edellisvuodesta. Vertailukelpoisen EBITAn odotetaan kasvavan vuoteen 2017 verrattuna. Vuoden viimeinen vuosineljännes on merkittävä sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta. 

Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien muutosvaikutuksia eikä ostettujen tai myytyjen liiketoimintojen vaikutusta. EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät eivät sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia ja varausten purkamisia,
integraatiotoimiin liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2018

Fiskars arvioi aikaisemmin, että konsernin vertailukelpoinen liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA kasvavat vuoteen 2017 verrattuna.

Fiskars julkaisee puolivuosikatsauksensa vuoden 2018 tammi-kesäkuulta 1.8.2018.

FISKARS OYJ ABP
 
Jaana Tuominen
Toimitusjohtaja

Median ja sijoittajien yhteydenotot:
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Taimi, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com 
  

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars palvelee kuluttajia ja asiakkaita ympäri maailmaa brändiportfoliolla, johon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja brändejä kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä ja visionamme on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä www.fiskarsgroup.com