Fiskars specificerar sin strategi för att stöda tillväxten och uppdaterar sina långsiktiga finansiella mål

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
8.11.2018 kl. 8.00 EET 

Fiskars specificerar sin strategi för att stöda tillväxten och uppdaterar sina långsiktiga finansiella mål 

Fiskars har specificerat sin strategi för att stöda tillväxten samt uppdaterat de långsiktiga finansiella målen gällande lönsamheten. Bolaget strävar till att nå en EBITA-marginal på 12 %, då det tidigare målet var att överskrida 10 %. Fiskars har även specificerat sina strategiska prioriteter.

De långsiktiga finansiella målen täcker fyra områden: tillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning:

  •  Tillväxt (oförändrad): En genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på över 5 % från såväl organisk tillväxt som utvalda förvärv
  •  Lönsamhet: EBITA-marginalen skall nå 12 % (tidigare: överskrida 10 %)
  •  Kapitalstruktur (oförändrad): Nettogearingen* under 100 %
  •  Utdelning (oförändrad): Fiskars siktar på att dela ut en stabil, långsiktigt ökande dividend, som utbetalas två gånger om året

“Vår familj av starka varumärken, möjlighet att vinna på nya marknader och i nya kanaler samt vår kommersiella och operativa kunskap hjälper oss skapa värde för våra ägare. Vår ambition är att förstärka lönsamheten långsiktigt, och har idag höjt det långsiktiga målet gällande lönsamheten. Vi siktar nu på att uppnå en marginal på 12 %. Förra året var vår EBITA-marginal 9,5 %” sade Fiskars verkställande direktör Jaana Tuominen.

Fiskars har även specificerat sina strategiska prioriteter. I fortsättningen är våra prioriteter att inspirera människor, sporra konsumenter, verksamhetens tillväxt samt att öka avkastningen. Vi kommer att följa upp utvecklingen inom dessa prioriteter med definierade indikatorer för varje område. Dessa består bl.a. av personalens tillfredsställelse och förbindelse, brandvärde, omsättning per produkt (SKU) samt nettorörelsekapital.

Fiskars har idag också introducerat en ny visuell identitet, vilket reflekterar vår strävan att göra vardagen extraordinär. Den nya visuella identiteten stöder Fiskars i att utveckla ett enhetligt bolag med ett gemensamt syfte, vision, värden samt strategiska prioriteter. Den visuella identiteten kommer att bli synlig stegvis.

”Vi för samman olika människor och sätt att tänka, för att undersöka och lära sig om vardagen och göra livet bättre för varandra och den omgivande världen. Vi kallar detta den extraordinära vardagen. Vår nya visuella identitet hjälper oss manifestera vårt gemensamma syfte genom en förnyad logo samt visuellt utseende. Dessa demonstrerar vad vi vill uppnå tillsammans, genom att föra tillsamman varumärken och människor”, förklarade Jaana Tuominen.

Utsikterna för år 2018 oförändrade
Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning kommer att vara något lägre år 2018 jämfört med år 2017. Jämförbara EBITA förväntas öka jämfört med år 2017. Årets fjärde kvartal är viktigt både gällande omsättning och lönsamhet.

I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar. Poster som påverkar jämförbarheten i EBITA omfattar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer, förvärv och avyttringar samt resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

Kapitalmarknadsdag den 8.11.2018
Bolagets strategi och långsiktiga finansiella mål diskuteras mer detaljerat på kapitalmarknadsdagen, som ordnas idag i Helsingfors. Presentationerna börjar kl 9.00 (EET) och kan följas som en direkt webcast på https://www.fiskarsgroup.com/investors/reports-presentations/capital-markets-day. En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbplats senast den 9.11.2018.

FISKARS OYJ ABP
Koncernkommunikation

Media och investerarkontakter:
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com 

Making the everyday extraordinary 
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 900 anställda i över 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com

Bilagor