Fiskars Group täsmentää strategiaansa tukeakseen kasvua ja päivittää pitkän tähtäimen taloudellisia tavoitteitaan

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
8.11.2018 klo 8.00

Fiskars Group täsmentää strategiaansa tukeakseen kasvua ja päivittää pitkän tähtäimen taloudellisia tavoitteitaan 

Fiskars Group täsmentää strategiaansa tukeakseen kasvua ja päivittää pitkän tähtäimen taloudellisia tavoitteitaan koskien kannattavuutta. Tavoitteena jatkossa on, että raportoitu EBITA-marginaali saavuttaa 12 %. Aikaisemmin tavoitteena oli, että raportoitu EBITA-marginaali ylittää 10 %. Lisäksi Fiskars Group on tarkentanut yhtiön strategisia prioriteetteja.

Fiskarsin pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet kattavat neljä aluetta: kasvu, kannattavuus, pääomarakenne ja osinko:

  •  Kasvu (ennallaan): Liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvu, sekä orgaanisesti että valituin yritysostoin, ylittää 5 %
  •  Kannattavuus: EBITA-marginaali saavuttaa 12 % (aiemmin: ylittää 10 %)
  •  Pääomarakenne (ennallaan): Nettovelkaantumisaste alle 100 %
  •  Osinko (ennallaan): Tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa

“Vahva brändiportfoliomme, mahdollisuutemme voittaa uusilla markkinoilla ja uusissa kanavissa sekä kaupallisen ja operatiivisen osaamisen hyödyntäminen auttavat meitä luomaan arvoa osakkeenomistajillemme. Tavoitteenamme on parantaa kannattavuuttamme pitkällä aikavälillä ja olemme tänään kertoneet, että pyrimme saavuttamaan 12 %:n kannattavuuden. Viime vuonna raportoitu EBITA-marginaali oli 9,5 %”, sanoo Fiskars Groupin toimitusjohtaja Jaana Tuominen.

Lisäksi Fiskars on tarkentanut strategisia prioriteettejaan. Jatkossa prioriteettejamme ovat työntekijöidemme inspirointi, kuluttajien innostaminen, liiketoiminnan kasvattaminen ja tuottojen lisääminen. Tulemme seuraamaan näiden etenemistä valikoiduilla mittareilla, mukaan lukien henkilöstön tyytyväisyys ja sitoutuneisuus, brändien haluttuus, liikevaihto tuotetta (SKU) kohden sekä nettokäyttöpääoma.

Fiskars Group julkaisee tänään myös uuden visuaalisen ilmeen, joka kuvastaa pyrkimystämme tehdä arjesta ainutkertaista. Uuden ilmeen tukemana Fiskars vie eteenpäin yhtiötä, jolla on yhteinen tarkoitus, visio, arvot sekä strategiset prioriteetit. Uusi ilme otetaan käyttöön vaiheittain.

“Tuomme yhteen erilaisia ihmisiä ja tapoja ajatella, tutkia ja oppia arjesta sekä tehdä elämästä parempaa toisillemme ja meitä ympäröivälle maailmalle. Tavoitteenamme on tehdä arjesta ainutkertaista. Uusi visuaalinen ilmeemme auttaa meitä ilmentämään yhteistä tarkoitustamme uuden logon ja visuaalisen ilmeen myötä ja osoittamaan mihin pyrimme yhdessä, yhdistäen niin brändejä kuin ihmisiä,” sanoo Jaana Tuominen.

Vuoden 2018 ohjeistus ennallaan
Vuonna 2018 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon jäävän hieman edellisvuodesta ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoteen 2017 verrattuna. Vuoden viimeinen neljännes on merkittävä sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta.

Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien sekä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta. EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja, hankittuja ja myytyjä liiketoimintoja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Pääomamarkkinapäivä 8.11.2018
Yhtiö esittelee tarkemmin strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan pääomamarkkinapäivässä, joka järjestetään tänään Helsingissä. Esitykset alkavat klo 9.00 ja niitä voi seurata suorana verkkosivuillamme https://www.fiskarsgroup.com/investors/reports-presentations/capital-markets-day. Webcastin tallenteet tulevat saataville sijoittajasivuillemme viimeistään 9.11.2018.

FISKARS OYJ ABP
Konserniviestintä

Median ja sijoittajien yhteydenotot:
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Taimi, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com 


Making the everyday extraordinary
Fiskars Group tekee arjesta ainutkertaista. Yhdessä brändiperheeseemme kuuluvien brändien kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood kanssa haluamme vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa ja työllistämme noin 7 900 henkilöä yli 30 maassa. Lisätietoja meistä löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com

Liitteet