Fiskars styrelse föreslår bemyndigande att dela ut innehavet i Wärtsilä som en extra dividend i tillägg till kontantdividend som betalas två gånger om året

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
7.2.2019 kl. 8:15 (EET)

Fiskars styrelse föreslår bemyndigande att dela ut innehavet i Wärtsilä som en extra dividend i tillägg till kontantdividend som betalas två gånger om året

Styrelsen för Fiskars Oyj Abp (”Fiskars” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå till ordinarie bolagsstämman 2019 (”Bolagsstämman”) att styrelsen bemyndigas besluta om utdelning av Fiskars aktier i Wärtsilä Oyj Abp (”Wärtsilä”) som en extra dividend till Fiskars aktieägare. Fiskars innehar totalt 32 645 343 aktier i Wärtsilä vilket motsvarar cirka 5,52% av alla aktier och röster i Wärtsilä som är föremål för handel på Nasdaq Helsinki Oy.

Styrelsen väntar sig för närvarande att besluta om utdelning av alla eller så gott som alla Fiskars Wärtsiläaktier i sitt möte som planeras hållas den 6.6.2019, förutsatt att Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om aktiedividenden. Bemyndigandestrukturen och utdelningstidtabellen som föreslås baserar sig på rådgivning från Euroclear Finland varvid det inte vore tekniskt tryggt att genomföra en aktiedividendutdelning tidigare än så.

Därutöver föreslår styrelsen till Bolagsstämman att en kontantdividend om totalt högst 0,54 euro per aktie utbetalas till aktieägare. Enligt förslaget skulle kontantdividenden delas i två delar, dvs. Bolagsstämman skulle besluta om en kontantdividend om 0,27 euro per aktie som utbetalas till aktieägare efter Bolagsstämman i mars 2019 och vidare föreslår styrelsen att Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att efter sitt omdöme besluta om utdelning av en ytterligare kontantdividend om högst 0,27 euro. Styrelsen väntar sig att besluta om den ytterligare kontantdividenden om 0,27 euro i sitt möte som planeras hållas den 5.9.2019, förutsatt att Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om den ytterligare kontantdividenden.

Förslaget gällande kontantdividenderna och extra aktiedividenden kommer i sin helhet att ingå i kallelsen till Fiskars Bolagsstämma. Bolagsstämman planeras hållas den 13.3.2019.

”Fiskars har varit en långvarig ägare i Wärtsilä, men innehavet är inte en del av Fiskars affärsverksamhet. Under årens lopp har vi minskat på vårt innehav i Wärtsilä i flera faser och använt intäkterna till både extra dividender samt förvärv” sade Fiskars verkställande direktör Jaana Tuominen. ”Vårt syfte är att göra vardagen extraordinär och konsumentmarknaden är vårt klara strategiska fokus. Den föreslagna aktiedividenden utgör inte en ändring av våra strategiska målsättningar. Vår familj av starka varumärken, möjligheterna att vinna på nya marknader och i nya kanaler samt vår kommersiella och operativa kunskap hjälper oss fortsätta skapa värde för våra ägare.”

Bolagets utdelningsbara medel enligt moderbolagets balansräkning per den 31.12.2018 uppgår till cirka 895 miljoner euro. Om kontantdividenderna och extra dividenden i form av Wärtsiläaktier utdelas enligt förslaget som ingår i kallelsen till Fiskars Bolagsstämma, skulle Bolagets utdelningsbara egna kapital minska med cirka 482 milj. euro (på basis av Wärtsiläaktiernas bokförda värde i Bolagets balansräkning). Bolaget skulle betala överlåtelseskatten till följd av aktiedividendutdelningen för aktieägarnas räkning. Överlåtelseskatten uppgår till 1,6 % av aktiedividendens värde.

Bolagets Wärtsiläaktiers nuvarande marknadsvärde på Nasdaq Helsinki Oy är cirka 473,4 milj. euro (beräknat på basis av Wärtsiläs akties volymvägda genomsnittskurs den 5.2.2019). Wärtsiläaktiernas marknadsvärde på utdelningsdagen (förväntas för närvarande infalla i juni) kommer att vara avgörande i beräkningen av dividendens slutliga värde, mängden skatter som betalas av bolaget och den slutliga effekten på utdelningsbara egna kapitalet. Dessa skulle bokföras under det kvartalet när den förslagna aktiedividenden utdelas.

Fiskars siktar på att dela ut en stabil, långsiktigt ökande dividend, som utbetalas två gånger om året. Till följd av den föreslagna aktiedividenden skulle dock det totala dividendbeloppet som utbetalas detta år bli exceptionellt stort. Efter eventuella utdelningen av den extra aktiedividenden, skulle Fiskars inte längre erhålla dividendintäkter från aktierna och detta skulle påverka grundnivån för den framtida utvecklingen av Fiskars dividender.

Ytterligare information om den föreslagna dividenden kommer att ingå i bokslutskommunikén för 2018 som publiceras den 7.2.2019 cirka kl. 8.30 och kallelsen till som publiceras den 7.2.2019 cirka kl. 8.45. Frågor och svar gällande aktiedividenden publiceras på Fiskars webbsidor www.fiskarsgroup.com/bolagsstamma senast måndagen den 11.2.2019.

FISKARS OYJ ABP


Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 900 anställda i över 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com

Bilagor