Fiskarsin hallitus ehdottaa valtuutusta jakaa Yhtiön Wärtsilä-osakkeet ylimääräisenä osinkona kahdesti vuodessa maksettavan käteisosingon lisäksi

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
7.2.2019 klo 8:15 (EET)

Fiskarsin hallitus ehdottaa valtuutusta jakaa Yhtiön Wärtsilä-osakkeet ylimääräisenä osinkona kahdesti vuodessa maksettavan käteisosingon lisäksi

Fiskars Oyj Abp:n (“Fiskars” tai “Yhtiö”) hallitus on päättänyt ehdottaa vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle (“Yhtiökokous”), että hallitus valtuutetaan päättämään Fiskarsin omistamien Wärtsilä Oyj Abp:n (“Wärtsilä”) osakkeiden jakamisesta ylimääräisenä osinkona Fiskarsin osakkeenomistajille. Fiskars omistaa yhteensä 32 645 343 Wärtsilän osaketta edustaen noin 5,52 % kaikista Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Wärtsilän osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Hallitus odottaa tällä hetkellä päättävänsä kaikkien tai lähes kaikkien Fiskarsin omistamien Wärtsilä-osakkeiden jakamisesta osakeosinkona 6.6.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeosingosta. Ehdotettu valtuutusjärjestely ja jakoajoitus perustuvat Euroclear Finlandilta saatuun ohjeistukseen, jonka mukaan aiemmin toteutettava osakeosingonjako ei olisi teknisesti turvallista toteuttaa.

Lisäksi hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että enintään 0,54 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille käteisosinkona. Ehdotuksen mukaan käteisosinko jaettaisiin kahteen osaan niin, että Yhtiökokous päättäisi 0,27 euron osakekohtaisesta käteisosingosta, joka maksetaan osakkeenomistajille Yhtiökokouksen jälkeen maaliskuussa 2019, ja lisäksi hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,27 euron osakekohtaisen lisäkäteisosingon jakamisesta. Hallitus odottaa päättävänsä 0,27 euron lisäkäteisosingosta 5.9.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään lisäkäteisosingosta.

Käteisosinkoja sekä ylimääräistä osakeosinkoa koskeva ehdotus tulee sisältymään kokonaisuudessaan Fiskarsin yhtiökokouskutsuun. Yhtiökokous suunnitellaan pidettävän 13.3.2019.

”Fiskars on ollut pitkään omistaja Wärtsilässä. Omistus ei ole kuitenkaan osa Fiskarsin liiketoimintaa. Vuosien mittaan olemme useasti vähentäneet omistustamme Wärtsilässä ja käyttäneet tästä saatuja tuloja sekä lisäosinkojen maksuun että yritysostoihin”, sanoi Jaana Tuominen, Fiskars Groupin toimitusjohtaja. “Tarkoituksenamme on tehdä arjesta ainutkertaista ja liiketoimintastrategiamme keskittyy vahvasti kuluttajamarkkinoihin. Ehdotettu osakeosinko ei muuta strategisia tavoitteitamme. Vahva brändiportfoliomme, mahdollisuutemme voittaa uusilla markkinoilla ja uusissa kanavissa sekä kaupallisen ja operatiivisen osaamisen hyödyntäminen auttavat meitä jatkossakin luomaan arvoa osakkeenomistajillemme.”

Yhtiön jakokelpoisten varojen määrä emoyhtiön taseen perusteella 31.12.2018 on noin 895 miljoonaa euroa. Mikäli käteisosinko ja Wärtsilän osakkeina maksettava ylimääräinen osinko jaettaisiin Fiskarsin yhtiökokouskutsussa olevan ehdotuksen mukaisesti, Yhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrää laskisi noin 482 miljoonalla eurolla (perustuen Wärtsilä-osakkeiden kirjanpitoarvoon Yhtiön taseessa). Yhtiö maksaisi osakeosingon jakamisesta aiheutuvan varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta. Varainsiirtovero on 1,6 % osakeosingon arvosta.

Yhtiön omistamien Wärtsilä-osakkeiden tämän hetkinen markkina-arvo Nasdaq Helsinki Oy:ssä on noin 473,4 miljoonaa euroa (laskettuna Wärtsilän osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetun keskiarvon perusteella 5.2.2019). Wärtsilä-osakkeiden markkina-arvo niiden jakopäivänä (tämänhetkisen odotuksen mukaan kesäkuussa) tulee olemaan ratkaiseva laskettaessa osingon lopullista arvoa, yhtiön maksamien verojen määrää sekä lopullista vaikutusta jakokelpoiseen omaan pääomaan. Nämä kirjattaisiin sen vuosineljänneksen aikana, kun ehdotettu osakeosinko jaettaisiin.

Fiskarsin tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa. Ehdotetun osakeosingon johdosta tänä vuonna maksettavien osinkojen kokonaismäärä olisi kuitenkin poikkeuksellisen korkea. Sen jälkeen, kun ylimääräinen osakeosinko on mahdollisesti jaettu, Fiskars ei enää saisi osinkotuloa näistä osakkeista ja tämä vaikuttaisi Fiskarsin osinkojen tulevan kehityksen lähtötasoon.

Lisätietoa ehdotetusta osingosta tulee sisältymään vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteeseen, joka julkistetaan 7.2.2019 arviolta klo 8.30 sekä yhtiökokouskutsuun, joka julkistetaan 7.2.2019 arviolta klo 8.45. Ehdotettuun osakeosinkoon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia julkaistaan Fiskarsin verkkosivuilla www.fiskarsgroup.com/yhtiokokous viimeistään maanantaina 11.2.2019.    

FISKARS OYJ ABP


Media- ja sijoittajayhteydet:
 
Konserniviestintä, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com 

Making the everyday extraordinary
Fiskars Group tekee arjesta ainutkertaista. Yhdessä brändiperheeseemme kuuluvien brändien, kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood kanssa haluamme vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa ja työllistämme noin 7 900 henkilöä yli 30 maassa. Lisätietoja meistä löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com.

Liitteet