Fiskars tredje kvartal 2015: Stark försäljningstillväxt och solid prestation av underliggande verksamhet, uppdaterade utsikter för helåret 2015

Fiskars Oyj Abp         
Delårsrapport  
28 oktober 2015 kl. 08.30 EET

Fiskars tredje kvartal 2015: Stark försäljningstillväxt och solid prestation av underliggande verksamhet, uppdaterade utsikter för helåret 2015

Detta är en sammanfattning av Fiskars tredje kvartal 2015 och delårsrapport januari-september 2015 som publicerades idag. Delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra delårsrapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

Juliseptember 2015 i korthet:

  • Omsättningen under tredje kvartalet 2015 ökade med 62 % till 288,8 milj. euro (Q3 2014: 178,4).
  • Med jämförbara valutakurser och exklusive bevattnings- och WWRD-verksamheterna ökade omsättningen med 4 %.
  • Rörelseresultatet minskade under tredje kvartalet 2015 till -1,6 milj. euro (13,7), främst på grund av poster av engångskaraktär.
  • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär minskade under tredje kvartalet 2015 med 38 % till 10,4 milj. euro (16,8). WWRD hade en netto negativ inverkan på 7,8 milj. euro främst på grund av kostnader vilka uppstår vid allokering av köpeskillingen och andra kostnader relaterade till förvärvet, vilka påverkar resultatet endast för år 2015.
  • Operativa resultatet per aktie var -0,18 euro (0,27). Rapporterat resultat per aktie, vilket innefattar förändringar i verkligt värde av investeringsportföljen, uppgick till -0,83 euro (0,27).
  • Fiskars slutförde förvärvet av WWRD den 1 juli 2015 och utökade sin portfölj med ikoniska lyxvarumärken för hem och livsstil.
  • Utsikterna för år 2015 uppdaterade: för helåret 2015 förväntas omsättningen öka jämfört med 2014 års nivå och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förväntas ligga över nivån för 2014. Tidigare förväntades omsättningen för helåret öka från 2014 års nivå och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förväntades ligga kvar på 2014 års nivå.

Fiskars verkställande direktör, Kari Kauniskangas:

“Fiskars presterade väl under tredje kvartalet, och såväl segmenten Europa & Asien-Stillahavsområdet som Amerika visade stadig tillväxt. Trots det kärva ekonomiska klimatet i Europa och Asien-Stillahavsområdet, särskilt i Finland och Japan, visade Fiskars fortsatt omsättningstillväxt i regionerna, med stöd av den nyligen förvärvade WWRD-verksamheten, som utvecklades enligt våra förväntningar. Om WWRD hade konsoliderats från och med den 1 januari 2015, skulle koncernomsättningen hade visat pro forma vinst på 929 milj. euro under de nio första månaderna av året.

Även om vårt rapporterade resultat minskade på grund av poster av engångskaraktär, är jag mycket nöjd med vårt operativa resultat, med tanke på det tuffa marknadsklimatet i vissa länder. Som ett resultat av det stabila kvartalet uppdaterade vi utsikterna för helåret 2015. Vi har höjt förväntningarna på omsättningen för helåret 2015 jämfört med 2014 års nivå och förväntar oss nu att rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär ligger över 2014 års nivå. 

Resultatet beror primärt på den starka utvecklingen för Living Products-verksamheten i Europa och  Functional Products-verksamheten i alla regioner. Verksamheten i Asien-Stillahavsområdet växte också trots den svåra miljön i Japan. Som tidigare kommunicerats påverkades vårt rörelseresultat av avskrivningar av poster relaterade till förvärvet, så som lageromvärdering, och övriga transaktionskostnader.  

Vi behåller vårt fokus på att öka vår konkurrenskraft och kontinuerligt utveckla företaget, samtidigt som vi satsar på försäljningen. Integrationsplaneringen med WWRD har börjat bra och vi har på flera områden bekräftat tillfällen och identifierat nya möjligheter att skapa värde. Vi kommer att fokusera på att utveckla varumärkena och lägga vikt på deras individuella styrkor samtidigt som vi utnyttjar gemensamma framgångsfaktorer som företagskultur, in-store excellence, omni-channel närvaro, så väl som gemensamma plattformar och processer.” 

Koncernens nyckeltal 

Miljoner euro Q3 2015 Q3 2014 Förändr. Q1−Q3 2015 Q1−Q3 2014 Förändr. 2014
Omsättning 288,8 178,4 62 % 772,2 563,5 37 % 767,5
Rörelseresultat (EBIT) -1,6 13,7   33,5 40,4 -17 % 42,7
Poster av engångskaraktär1) -12,0 -3,1 291 % -14,8 -8,5 73 % -17,0
EBIT exkl. poster av engångskaraktär 10,4 16,8 -38 % 48,3 48,9 -1 % 59,6
Andel av intresseföretagets resultat   11,3     30,0   30,0
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj -67,2     -16,6     27,9
Resultat före skatt2) -76,9 26,2   42,4 70,1 -40 % 768,7
Periodens resultat2) -67,7 21,8   24,1 55,1 -56 % 773,3
Operativa resultat/aktie, euro3) -0,18 0,27   0,31 0,67 -54 % 0,76
Resultat/aktie, euro4) -0,83 0,27   0,28 0,67 -58 % 9,44
Eget kapital/aktie, euro       13,74 7,84 75 % 14,06
Kassaflöde från löpande verksamhet5) -0,1 26,1   -14,0 39,1   87,0
Soliditet, %       63 % 60 %   73 %
Nettogearing, %       28 % 30 %   11 %
Investeringar 12,6 15,7 -19 % 24,5 27,7 -11 % 35,0
Personal (FTE), i genomsnitt 7 784 4 199 85 % 5 626 4 177 35 % 4 243

1) Tredje kvartalet 2015: nedskrivning av goodwill relaterade till den planerade rationalisering av ett kompletterande produktsortiment i Amerika och poster för programmet Supply Chain 2017. Räkenskapsperioden 2014: kostnader för omstruktureringsprogrammet EMEA 2015, nedskrivningar och vinst (”badwill”) på ett förvärv till lågt pris relaterat till förvärvet av bevattningsverksamheten.
2) Räkenskapsperioden 2014: inklusive en engångsvinst från försäljningen och omvärderingen av Wärtsiläaktier på 676,0 milj. euro den 9.10.2014.
3) Exklusive nettoförändring i verkligt värde på investeringsportföljen och erhållna dividender. Räkenskapsperioden 2014: exklusive även en engångsvinst från försäljningen och omvärderingen av Wärtsiläaktier den 9.10.2014.
4) Räkenskapsperioden 2014: inklusive 8,25 euro per aktie från försäljningen och omvärderingen av Wärtsiläaktier den 9.10.2014.
5) Inklusive Wärtsilädividend på 26,9 milj. euro under första kvartalet 2014.

 

Presskonferens för analytiker och journalister:
En presskonferens för analytiker och journalister hålls den 28 oktober 2015 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

 

Mer information:

  • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500
  • Operativ direktör och ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703
  • Koncernens kommunikationsavdelning, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

  

Fiskars – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter med globalt ansedda varumärken som Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood och Waterford. Med ikoniska produkter, starka varumärken och global ambition är Fiskars mål att berika människors liv i hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter är tillgängliga i mer än 100 länder och företaget sysselsätter cirka 8 600 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsinki. www.fiskarsgroup.com