Fiskarsin kolmas vuosineljännes 2015: Vahva myynnin kasvu ja hyvä ydinliiketoiminnan suoritus, vuoden 2015 näkymiä päivitetty

Fiskars Oyj Abp     
Osavuosikatsaus     
28.10.2015 klo 8.30 EET

Fiskarsin kolmas vuosineljännes 2015: Vahva myynnin kasvu ja hyvä ydinliiketoiminnan suoritus, vuoden 2015 näkymiä päivitetty

Tämä on tiivistelmä Fiskars Oyj Abp:n tänään julkistetusta vuoden 2015 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsauksesta. Vuoden 2015 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2015 täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä, osoitteessa http://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/osavuosikatsaukset ja yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com/fi. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

Heinä-syyskuu 2015 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä 62 % 288,8 milj. euroon (Q3 2014: 178,4).
  • Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman hankittua kasteluliiketoimintaa ja WWRD:tä liikevaihto kasvoi 4 %.
  • Liiketulos pieneni vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä -1,6 milj. euroon (13,7) pääasiassa kertaluonteisista eristä johtuen.
  • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä pieneni vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä 38 % 10,4 milj. euroon (16,8). WWRD:n negatiivinen nettovaikutus oli 7,8 milj. euroa, johtuen pääasiassa kauppahinnan kohdistamiseen liittyvistä kulukirjauksista ja muista WWRD-yrityskauppaan liittyvistä kuluista, mitkä vaikuttavat tulokseen ainoastaan vuonna 2015.
  • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli -0,18 euroa (0,27). Raportoitu osakekohtainen tulos, johon sisältyy sijoitusten markkina-arvon muutokset, oli -0,83 euroa (0,27).
  • Fiskars sai WWRD-kaupan päätökseen 1.7.2015 ja laajensi portfoliotaan ikonisiin ja ylellisiin kodin lifestyle-brändeihin.
  • Näkymät vuodelle 2015 päivitettiin: koko vuoden 2015 liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 2014 ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan suurempi kuin vuonna 2014. Aiemmin koko vuoden liikevaihdon odotettiin kasvavan vuodesta 2014 ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä pysyvän vuoden 2014 tasolla.

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

”Fiskars suoriutui hyvin kolmannella vuosineljänneksellä. Kasvu oli vahvaa sekä Eurooppa & Aasia-Tyynimeri- että Amerikka-segmenteissämme. Huolimatta Euroopan ja Aasian, erityisesti Suomen ja Japanin, haastavasta taloudellisesta ilmapiiristä, Fiskarsin liikevaihto näillä alueilla jatkoi kasvua. Liikevaihdon kasvua tuki äskettäin ostettu WWRD:n liiketoiminta, joka menestyi odotustemme mukaisesti. Mikäli WWRD olisi yhdistelty konserniin 1.1.2015 alkaen, olisi konsernin pro forma liikevaihto ollut tammi-syyskuussa 929 milj. euroa.

Vaikka raportoitu tulos laski kertaluontoisten erien vuoksi, olen erittäin tyytyväinen toiminnalliseen tulokseemme, kun otetaan huomioon joidenkin maiden heikko markkinatilanne. Vankan vuosineljänneksen ansiosta olemme päivittäneet koko vuoden 2015 näkymiä. Nostimme odotuksiamme ja odotamme nyt liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan suurempi kuin vuonna 2014.

Tulosta siivitti pääasiassa Asumisen tuotteiden vahva tulos Euroopassa ja Toiminnallisten tuotteiden vahva tulos kaikilla alueilla. Liiketoiminta kasvoi myös Aasia-Tyynenmeren alueella Japanin haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Kuten aiemmin on kerrottu, Fiskarsin liiketulokseen vaikuttivat yrityskauppaan liittyvät kulut, kuten vaihto-omaisuuden uudelleenarvostuksen poistaminen ja muut transaktiokulut.

Keskitymme edelleen kilpailukykymme parantamiseen ja yhtiön jatkuvaan kehittämiseen, samalla kun panostamme myyntiin. WWRD:n integroinnin suunnittelu on päässyt hyvin käyntiin. Olemme todentaneet tilaisuuksia ja tunnistaneet uusia mahdollisuuksia arvonluontiin useilla alueilla. Panostamme brändien kehittämiseen ja niiden vahvuuksien tukemiseen ja edistämme samalla yhteisiä menestystekijöitä, kuten yrityskulttuuria, ensiluokkaista esillepanoa kaupassa, monikanavaisuutta sekä yhteisiä alustoja ja prosesseja.” 

Konsernin avainluvut 

Milj. euroa Q3 2015 Q3 2014 Muutos Q1–Q3 2015 Q1–Q3 2014 Muutos 2014
Liikevaihto 288,8 178,4 62 % 772,2 563,5 37 % 767,5
Liiketulos (EBIT) -1,6 13,7   33,5 40,4 -17 % 42,7
Kertaluonteiset erät1) -12,0 -3,1 291 % -14,8 -8,5 73 % -17,0
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 10,4 16,8 -38 % 48,3 48,9 -1 % 59,6
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta   11,3     30,0   30,0
Sijoitusten markkina-arvon nettomuutos -67,2     -16,6     27,9
Tulos ennen veroja2) -76,9 26,2   42,4 70,1 -40 % 768,7
Katsauskauden tulos2) -67,7 21,8   24,1 55,1 -56 % 773,3
Operatiivinen tulos/osake, euroa3) -0,18 0,27   0,31 0,67 -54 % 0,76
Tulos/osake, euroa4) -0,83 0,27   0,28 0,67 -58 % 9,44
Oma pääoma / osake, euroa       13,74 7,84 75 % 14,06
Liiketoiminnan rahavirta5) -0,1 26,1   -14,0 39,1   87,0
Omavaraisuusaste, %       63 % 60 %   73 %
Nettovelkaantumisaste, %       28 % 30 %   11 %
Investoinnit 12,6 15,7 -19 % 24,5 27,7 -11 % 35,0
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 7 784 4 199 85 % 5 626 4 177 35 % 4 243

1) Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä koostuen pääasiassa liikearvon alaskirjauksesta liittyen suunniteltuun valikoiman rationalisointiin Amerikassa ja Supply Chain 2017 -ohjelmaan liittyvistä eristä. Vuonna 2014 EMEA 2015 ‑rakennemuutoskuluja, arvonalennuksia ja kasteluliiketoiminnan ostoon liittyvä voitto edullisesta kaupasta (badwill).
2) Vertailuvuosi 2014 sisältää 676,0 milj. euron kertaluonteisen voiton Wärtsilän osakkeiden myynnistä ja uudelleenarvostuksesta 9.10.2014.
3) Ilman sijoitusten markkina-arvon nettomuutosta ja saatuja osinkoja. Vertailuvuonna 2014 lisäksi ilman kertaluonteista voittoa Wärtsilän osakkeiden myynnistä ja uudelleenarvostuksesta 9.10.2014.
4) Vertailuvuosi 2014 sisältää 8,25 euroa Wärtsilän osakkeiden myynnistä ja uudelleenarvostuksesta 9.10.2014.
5) Sisältää Wärtsilästä saatua osinkoa 26,9 milj. euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus:
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään 28.10.2015 klo 10.00 yhtiön pääkonttorilla, Fiskars Campus, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

  • Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
  • Operatiivinen johtaja ja talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, puh. 0204 39 5703
  • Konserniviestintä, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com

 

Fiskars – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.

Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita ja jonka brändejä ovat mm. Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood ja Waterford. Fiskarsilla on ikonisia tuotteita, vahvoja tuotemerkkejä ja maailmanlaajuinen tavoite rikastuttaa ihmisten elämää niin kotona, puutarhassa kuin ulkoillessa. Fiskarsin tuotteita on saatavilla yli 100 maassa ja yritys työllistää noin 8 600 henkilöä 30 maassa. Fiskars on listattu Nasdaq Helsingissä. www.fiskarsgroup.com