Fiskars, tredje kvartalet 2013: Målmedveten verksamhet gav fortsatt starkt resultat

Fiskars Oyj Abp   Delårsrapport 1 januari–30 september 2013           1 november 2013    kl. 08.30 EET

Tredje kvartalet 2013 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 6 % till 177,9 milj. euro (Q3 2012: 168,0)
 • Den jämförbara omsättningen (valutaneutral och exklusive Royal Copenhagen) på samma nivå som 2012
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 38 % till 8,7 milj. euro (14,0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) utan poster av engångsnatur ökade med 17 % till 15,4 milj. euro (13,2)
 • Omstruktureringskostnader av engångsnatur för tidigare annonserade EMEA 2015-programmet uppgick till 2,0 milj. euro och nedskrivningar till 4,6 milj. euro
 • Resultat per aktie var 0,16 euro (0,22)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,1 milj. euro (23,5)
 • Utsikterna för år 2013 är oförändrade: omsättningen för helåret och rörelseresultatet utan poster av engångsnatur ligger över nivåerna 2012

Fiskars verkställande direktör, Kari Kauniskangas:
”Under tredje kvartalet arbetade vår försäljningskår målmedvetet och upprätthöll en god fart på försäljning i huvudkategorierna. Faktum är att vår trädgårdsverksamhet presterade starkt under ett kvartal som är traditionellt låg säsong och detta under ett år som började trögt. Den första marknadsföringskampanjen som omfattade hela Europa fick upp försäljningen för trädgårds höstsäsong och lyckade satsningar på företagskunder ledde till att varumärkena Fiskars och Gerber nådde nya konsumenter i Central- och Östeuropa. I Amerika utökade vi närvaron för våra överlägsna yxor. Dessa är spännande och uppmuntrande exempel på hur vår strategi blir verklighet.

Tredje kvartalets goda resultat är en följd av gemensamma ansträngningar i hela organisationen. Den tydliga gemensamma inriktningen och ett obevekligt fokus gav resultat i form av högre effektivitet i verksamheten och kontroll över kostnadsnivåerna. Det innebär att vi nu kan uppvisa en tydlig ökning av rörelseresultatet utan poster av engångsnatur medan vår strukturella omvandling fortsatte. Vi genomförde ändringar i leveranskedjan och den största systemimplementeringen i det femåriga investeringsprogrammet.”

Koncernens nyckeltal

Milj. euro Q3 2013 Q3 2012 Förändr. Q1−Q3 2013 Q1−Q3 2012 Förändr. 2012
Omsättning 177,9 168,0 6 % 586,0 557,5 5 % 747,8
Rörelseresultat (EBIT)* 8,7 14,0 -38 % 49,4 50,8 -3 % 63,9
Rörelseresultat utan poster av engångsnatur 15,4 13,2 17 % 59,8 50,0 20 % 63,1
Andel av intresseföretagets resultat 12,1 9,8 24 % 31,7 28,1 13 % 47,8
Förändring i värdet på biologiska tillgångar 0,1 0,7 -88 % 0,7 1,0 -32 % 5,6
Resultat före skatt** 17,8 22,8 -22 % 78,5 163,4 -52 % 200,4
Periodens resultat** 13,2 18,4 -28 % 61,3 147,1 -58 % 178,9
Resultat per aktie, euro*** 0,16 0,22 -28 % 0,75 1,79 -58 % 2,18
Eget kapital/aktie, euro       7,42 7,21 3 % 7,56
Kassaflöde från den löpande verksamheten**** 23,1 23,5 -2 % 40,5 56,4 -28 % 95,0
Soliditet, %       59 % 64 %   66 %
Nettogearing, %       31 % 17 %   12 %
Investeringar 8,6 8,8 -3 % 28,8 21,2 36 % 32,8
Personal (FTE), i genomsnitt 4 049 3 371 20 % 4 085 3 377 21 % 3 364

* Inkl. engångskostnader för EMEA 2015-programmet på 2,1 milj. euro Q1 2013, 1,7 milj. euro Q2 2013 och 2,0 milj. euro Q3 2013. Dessutom i Q3 2013 en nedskrivning av fastigheter på 0,9 milj. euro och en nedskrivning av goodwill på 3,7 milj. euro i EMEA.
** Inkl. en 87,0 milj. euro engångsvinst från Wärtsiläaktier i Q2 2012 och 0,8 milj. euro från upplösningen av en avsättning Q3 2012
*** Inklusive 1,06 euro per aktie för försäljningen av Wärtsiläaktier i Q2 2012
**** I summan ingår en Wärtsilädividend på 25,6 milj. euro under första kvartalet 2013 (26,8)

Den kompletta delårsrapporten
Fiskars publicerar sin kompletta delårsrapport bifogad som pdf-fil till denna sammanfattningsbörsmeddelande. Den kompletta rapporten finns också tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

Presskonferens:
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för tredje kvartalet hålls kl. 10.00 den 1.11.2013 på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Materialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:

 • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tel. +358 204 39 5500
 • Ekonomidirektör Ilkka Pitkänen, tel. +358 204 39 5054
   

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2012 var 748 milj. euro och koncernen har cirka 4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com