Fiskarsin kolmas vuosineljännes 2013: Määrätietoinen toiminta piti tuloskehityksen vahvana

Fiskars Oyj Abp       Osavuosikatsaus  1.1. – 30.9.2013  1.11.2013 klo 8.30

Heinä-syyskuu 2013 lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi 6 % 177,9 milj. euroon (Q3 2012: 168,0)
  • Vertailukelpoinen liikevaihto (vert. valuuttakursseilla, ilman Royal Copenhagenia) vuoden 2012 tasolla
  • Liiketulos (EBIT) pieneni 38 % 8,7 milj. euroon (14,0)
  • Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 17 % 15,4 milj. euroon (13,2)
  • Kertaluonteiset kustannukset jotka liittyivät aiemmin julkistettuun EMEA 2015 –rakennemuutosohjelmaan olivat 2,0 milj. euroa ja arvonalennuskirjaukset olivat 4,6 milj. euroa
  • Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,22)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 23,1 milj. euroa (23,5)
  • Näkymät vuodelle 2013 ennallaan: koko vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan kasvavan vuodesta 2012

Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas:

“Myyntiorganisaatiomme päättäväinen työ piti ydinkategorioidemme myynnin vauhdissa myös kolmannella neljänneksellä. Puutarhaliiketoimintamme ylsi vahvaan suoritukseen neljänneksellä, joka on tyypillisesti matalan sesongin aikaa ja vuonna joka alkoi hitaasti. Ensimmäinen Euroopan-laajuinen markkinointikampanjamme vauhditti puutarhan syyssesonkia, ja onnistuneet yritysmyynnin toimet veivät Fiskars- ja Gerber-brändit uusille kuluttajille Keski- ja Itä-Euroopassa. Amerikassa laajensimme ylivoimaisten kirveidemme jakelua. Nämä ovat innostavia ja rohkaisevia esimerkkejä strategiamme toteutumisesta.

Kolmannen vuosineljänneksen hyvä kehitys on koko organisaatiomme sisukkuuden ansiota. Yhteisen suuntamme selkeys ja väsymätön fokus kantoivat hedelmää toiminnan tehokkuutena ja hallittuina kustannuksina. Tämän ansiosta liiketuloksemme ilman kertaluonteisia eriä kasvoi selvästi samaan aikaan kun rakennemuutoksemme jatkui: teimme muutoksia toimitusketjussa ja toteutimme viisivuotisen investointiohjelmamme suurimman yksittäisen järjestelmän käyttöönoton.”

Konsernin avainluvut

Milj. euroa Q3 2013 Q3 2012 Muutos Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012 Muutos 2012
Liikevaihto 177,9 168,0 6 % 586,0 557,5 5 % 747,8
Liiketulos (EBIT)* 8,7 14,0 -38 % 49,4 50,8 -3 % 63,9
Liiketulos ilman kertal. eriä 15,4 13,2 17 % 59,8 50,0 20 % 63,1
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 12,1 9,8 24 % 31,7 28,1 13 % 47,8
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 0,1 0,7 -88 % 0,7 1,0 -32 % 5,6
Tulos ennen veroja** 17,8 22,8 -22 % 78,5 163,4 -52 % 200,4
Katsauskauden tulos** 13,2 18,4 -28 % 61,3 147,1 -58 % 178,9
Tulos / osake, euroa*** 0,16 0,22 -28 % 0,75 1,79 -58 % 2,18
Oma pääoma / osake, euroa       7,42 7,21 3 % 7,56
Liiketoiminnan rahavirta**** 23,1 23,5 -2 % 40,5 56,4 -28 % 95,0
Omavaraisuusaste, %       59 % 64 %   66 %
Nettovelkaantumisaste, %       31 % 17 %   12 %
Investoinnit 8,6 8,8 -3 % 28,8 21,2 36 % 32,8
Henkilöstö (FTE) keskimäärin 4 049 3 371 20 % 4 085 3,377 21 % 3 364

* Sisältäen EMEA 2015 -rakennemuutosohjelman kertaluonteisia kuluja 2,1 MEUR Q1 2013, 1,7 MEUR Q2 2013 ja 2,0 MEUR Q3 2013 sekä kiinteistön arvonalentumisen 0,9 MEUR ja liikearvon arvonalentumisen 3,7 MEUR EMEAssa Q3 2013
** Sisältäen Wärtsilä-osakkeiden kertaluonteisen myyntivoiton 87,0 MEUR Q2 2012 ja 0,8 milj. euron varauksen tuloutuksen Q3 2012
*** Sisältäen 1,06 euroa/osake Wärtsilä-osakkeiden myynnistä Q2 2012
**** Sisältäen Wärtsilä-osingon 25,6 MEUR Q1 2013 (26,8)
 
Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan
Fiskarsin osavuosikatsaus on julkistettu kokonaisuudessaan tämän yhteenvetotiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa, ja se on saatavilla yhtiön internet-sivuillla www.fiskarsgroup.com.

Tiedotustilaisuus:
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta järjestetään 1.11.2013 klo 10.00 yhtiön pääkonttorilla, Fiskars Campus, Hämeentie 135 A, Helsinki. Tilaisuuden esitys on saatavilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com.

 

FISKARS OYJ ABP
Kari Kauniskangas
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

  • toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
  • talousjohtaja Ilkka Pitkänen puh. 0204 39 5054

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Vuonna 2012 Fiskarsin liikevaihto oli 748 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa oli noin 4 100 henkilöä yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.com.