Fiskars uppdaterar utsikterna för helåret 2015

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande   
27.7.2015 kl. 14.30 EET

Fiskars uppdaterar utsikterna för helåret 2015

Fiskars Oyj Abp uppdaterar utsikterna för helåret 2015, inklusive förvärvet av WWRD-gruppen som slutfördes 1.7.2015.

Fiskars uppdaterar den tidigare angivna utsikten, som publicerades i delårsrapporten för första kvartalet den 30.4.2015. Omsättningen för helåret 2015 förväntas att öka jämfört med föregående år och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förväntas nu vara på samma nivå som år 2014 trots ökade kostnader relaterade till investeringar i tillväxtinitiativ. Tidigare förväntade Fiskars att omsättning för helåret 2015 skulle öka jämfört med föregående år och att rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär för 2015 skulle ligga under nivåerna för 2014. 

Enligt Fiskars bedömning har marknadsläget förbättrats något varpå förväntningar för rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär för helåret 2015 blivit måttligt bättre. Utöver det har Fiskars gjort en preliminär evaluering av inverkan av WWRD. WWRD kommer att rapporteras som en del av affärsenheten Boendeprodukter från och med 1.7.2015. Under andra halvåret 2015 förväntas WWRD förbättra sin omsättning jämfört med motsvarande period från förra året samt generera ett stadigt rörelseresultat. Trots det, kommer kostnaderna relaterade till förvärvet såsom transaktionskostander, beaktande av omvärdering av preliminära omsättningstillgångar, avskrivningar av immateriella tillgångar preliminärt redovisade i anskaffningen samt kostnader relaterade till planeringen av integrationen att dilutera inverkan på resultatet år 2015. Förvärvet av WWRD förväntas ha en neutral inverkan på Fiskars rörelseresultat för andra halvåret 2015 och en positiv inverkan på Fiskars rörelseresultat under 2016. 

I samband med det ursprungliga börsmeddelandet daterat den 11.5.2015, publicerade Fiskars oreviderad finansiell information och som angivet var dessa ”carve-out”-uppgifter (finansiella uppgifter som har plockats ur sitt tidigare sammanhang) endast menade för ett illustrativt syfte. Enligt dessa oreviderade ”carve-out”-uppgifter var WWRD:s omsättning 432 milj. US-dollar (402 milj. euro) och det preliminära rörelseresultatet (EBIT) var 33 milj. dollar (31 milj. euro) räknat i WWRD:s konstanta valutakurser under det räkenskapsår som tog slut den 4.4.2015. 

Omräknat enligt de genomsnittliga valutakurser som Fiskars använder för år 2015, skulle WWRD:s omsättning ha varit 355 milj. euro och rörelseresultatet (EBIT) 24 milj. euro för samma period, räkenskapsåret som slutade den 4.4.2015.

FISKARS OYJ ABP 

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Media- och analytiker:
Chef för koncernkommunikation Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Fiskars – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter med globalt ansedda varumärken som Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood och Waterford. Med ikoniska produkter, starka varumärken och global ambition är Fiskars mål att berika människors liv i hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter är tillgängliga i mer än 100 länder och företaget sysselsätter cirka 8 600 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsinki. www.fiskarsgroup.com