Fiskars utser Paul Tonnesen till direktör för SBU Functional och medlem i koncernens ledningsgrupp

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
31.3.2017 kl. 12.00 EET

Fiskars utser Paul Tonnesen till direktör för SBU Functional och medlem i koncernens ledningsgrupp

Fiskars har idag utsett Paul Tonnesen, MBA, ekonom (marknadsföring) till direktör, SBU Functional och medlem i koncernens ledningsgrupp.  Paul Tonnesen kommer att rapportera till Teemu Kangas-Kärki, Fiskars verkställande direktör (tf.). Paul Tonnesen har varit anställd på Fiskars sedan 2007 och han kommer att fortsätta som direktör, Functional Amerika vid sidan av sin nya position. 

“Fiskars har två globalt verkande strategiska affärsenheter (SBU) – Living och Functional. Paul för med sig sin mångåriga kunskap av marknaderna i Nordamerika, stark kundfokus och passion för Fiskars framgång. Han har en omfattande erfarenhet av att driva verksamhet på den nordamerikanska marknaden och goda förutsättningar att vidare utveckla SBU Functional och accelerera vår globala tillväxt”, säger Teemu Kangas-Kärki, Fiskars verkställande direktör (tf.). 

Fiskars har en affärsenhetsledd organisationsstruktur och en global leveranskedja med mål att leverera den fulla potentialen av våra starka varumärken, bygga gemensamma globala kompetenser och öka takten och enhetligheten. Från och med januari 2017 har SBU Functional omfattat varumärkena Fiskars, Gerber och Gilmour. Teemu Kangas-Kärki har haft positionen som direktör, SBU Functional utöver sin roll som verkställande direktör och operativ direktör. 

”Våra varumärken är med i människornas liv i vardagen, och underlättar sysslor både i och kring hus och hem. Det är en ära att få börja leda SBU Functional och fortsätta att utveckla våra starka varumärken”, säger Paul Tonnesen. ”Vi har en bra möjlighet att utvidga vår marknadsandel, öka konkurrensförmåga och arbeta tillsammans tvärsöver regioner för att göra vardagen extraordinär – making the everyday extraordinary”, fortsätter Paul Tonnesen.  

Paul Tonnesens CV och bild finns tillgänglig på:
https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/ledning/ledningsgruppen 

https://www.fiskarsgroup.com/sv/media/bildbank

FISKARS OYJ ABP
  

Teemu Kangas-Kärki
Verkställande director (tf.)

Media- och investerarkontakter:
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com