FISKARSKONCERNENS NYA ORGANISATIONSSTRUKTUR

FISKARSKONCERNENS NYA ORGANISATIONSSTRUKTUR                   

Fiskars fortsätter att effektivera och omstrukturera sin organisation från en  
tidigare holdingbolagsstruktur till ett utpräglat operativt bolag för brandade 
konsumentvaror.                                 

Fiskars omorganiserar sin ledningsstruktur för att öka effektiviteten inom sina 
affärsområden. Målet är att uppnå ett klart regionalt ansvar i kombination med 
en starkare fokus för varje affärsområde.                    

Koncernledningens roll görs också klarare. Fiskars koncernledning kommer aktivt 
att delta i den strategiska ledningen av alla koncernens affärsområden.     

Följande personer tillhör koncernledningen och rapporterar direkt till     
koncernens verkställande direktör Kari Kauniskangas:              
Leena Kahila-Bergh  informationsdirektör                   
Jutta Karlsson    chefsjurist                        
Hille Korhonen    direktör för produktion, sourcing och logistik      
Juha Rauhala     finansdirektör                      

För att trygga att alla affärsområden har en leveranskedja av världsklass har  
Hille Korhonen, för närvarande Group Director, Operations vid Iittala Group,  
utnämnts till direktör för produktion, sourcing och logistik vid        
Fiskarskoncernen (Vice President, Operations). På den här nya posten kommer hon 
att ansvara för hela koncernens strategi och ledning inom dessa områden.    

De nya affärssegmenten är Nordamerika, EMEA och Övriga.             

I segmentet Nordamerika finns det likheter i distribution, logistik och     
konsumentpreferenser mellan de olika affärsområdena. Inom EMEA-området är    
marknaderna och distributionsorganisationen mer varierade, men ur kundsynvinkel 
fungerar affärsområdena i samma miljö. Till segmentet Övriga hör Inha Bruk och 
Fastighetsgruppen, i vilka funktionerna avviker från EMEA-segmentets verksamhet.

I den nya organisationen är ledningsgrupperna följande:             

EMEA                                      
Francis Kint      direktör, Garden (trädgård)               
Tero Vähäkylä      direktör, Homeware (hem & hushåll)           
Lars Gullikson     direktör, Outdoor Recreation (friluftsliv)       
Elly Piccart      ekonomidirektör, EMEA                  

Nordamerika                                   
Jason Landmark     direktör, Outdoor Recreation (friluftsliv)       
Chad Vincent      direktör, Craft (hobby och pyssel)           
Paul Tonnesen      direktör, Garden (trädgård)               
Jerome Klein      ekonomidirektör, Nordamerika              

Övriga                                     
Ingmar Lindberg     vice verkställande direktör, Fastighetsgruppen     
Jukka Suonperä     direktör, Inha Bruk                   

Francis Kint koordinerar Garden verksamheten globalt, Jason Landmark Outdoor  
Recration verksamheten globalt och Tero Vähäkylä Homeware verksamheten likaså  
globalt.                                    

Francis Kint, Tero Vähäkylä, Jason Landmark, Chad Vincent, Elly Piccart och   
Jerome Klein rapporterar direkt till koncernens verkställande direktör. Ingmar 
Lindberg fortsätter som koncernens vice verkställande direktör.         

I samband med förändringarna ovan tillkännages också följande:         
Jim Purdin, Fiskars Brands Inc:s verkställande direktör lämnar bolaget     
31.3.2008. Tills dess bidrar han till en smidig övergång till den nya      
organisationsstrukturen.                            
Maija Elenius, koncernens ekonomidirektör, har har beslutat att lämna bolaget. 
Tillsvidare ansvarar finansdirektör Juha Rauhala för koncernens ekonomi     
funktion.                                    

Den nya organisationssstrukturen kommer att påverka Fiskars segmentsrapportering
från och med årets första kvartal 2008 liksom också jämförelsetalen på års- och 
kvartalsnivå för 2007.                             

Fiskars bolagsstämma hålls den 25 mars 2008.                  

Fiskars första kvartalsrapport publiceras den 8 maj 2008.            


Kari Kauniskangas                                
verkställande direktör                             


Fiskars grundades år 1649 och idag är Fiskarskoncernen en ledande leverantör av 
brandade konsumentvaror. Affärsområdena är Garden (Trädgård), Homeware     
(Produkter för hemmet), Craft (Hobby & Pyssel), Outdoor Recreation       
(Friluftsredskap) samt Inha Bruk och Fastighetsgruppen. De främsta       
internationella varumärkena är Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster.   
Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig del av koncernen. Wärtsilä
är en globalt ledande leverantör av skeppsmaskineri och en betydande leverantör 
på kraftverksmarknaden för decentraliserad energiproduktion.          
År 2007 var Fiskarskoncernens omsättning 658 miljoner euro, rörelsevinsten 110 
miljoner euro och antalet anställda rumt om i världen cirka 4 500 personer.   
www.fiskars.fi