FISKARS-KONSERNIN UUSI ORGANISAATIORAKENNE

FISKARS-KONSERNIN UUSI ORGANISAATIORAKENNE                   

Fiskars jatkaa toimintojensa tehostamista ja organisaatiorakenteen muuttamista 
aikaisemmasta holding-yhtiömäisestä rakenteesta selvästi operatiiviseksi    
brändättyjen kuluttajatuotteiden yhtiöksi.                   

Fiskars selkeyttää konsernirakennettaan tehostaakseen liiketoimintojaan.    
Tarkoituksena on luoda selvät maantieteelliset vastuualueet sekä terävöittää  
yksittäisten liiketoiminta-alueiden toimintaa.                 

Konsernijohdon roolia selkeytetään entisestään. Fiskarsin konsernijohto tulee  
aktiivisesti osallistumaan kaikkien liiketoimintojensa strategiseen johtamiseen.

Konsernijohtoon kuuluvat seuraavat jäsenet ja he raportoivat suoraan konsernin 
toimitusjohtaja Kari Kauniskankaalle:                      

Leena Kahila-Bergh   viestintäjohtaja                    
Jutta Karlsson     päälakimies                       
Hille Korhonen     tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja       
Juha Rauhala      rahoitusjohtaja                     

Jotta kaikille Fiskarsin liiketoiminnoille pystytään takaamaan maailmanluokan  
toimitusketju, on Hille Korhonen, Iittala Groupin nykyinen Group Director,   
Operations, nimitetty Fiskars-konsernin tuotannosta, hankinnasta ja       
logistiikasta vastaavaksi johtajaksi (Vice President, Operations). Tämän uuden 
tehtävän myötä hän vastaa näiden alueiden strategiasta ja johtamisesta koko   
konsernin osalta.                                

Uudet liiketoimintasegmentit ovat Pohjois-Amerikka, EMEA ja Muut.        
Pohjois-Amerikassa Fiskarsin tuotemerkeillä myytävien tuotteiden jakelussa,   
logistiikassa ja kuluttajatottumukset ovat hyvin saman tyyppisiä eri      
liiketoiminta-alueilla. EMEA-alueella markkinat ja jakelu ovat eriytyneet, mutta
kuluttajan kannalta liiketoiminta-alueet toimivat samassa ympäristössä.     
Segmenttiin Muut kuuluvien Inhan Tehtaiden ja Kiinteistötoiminnan        
toimintalogiikka on erilainen kuin EMEA-segmenttiin kuuluvilla toiminnoista.  

Uudessa matriisiorganisaatiossa johtoryhmät ovat:                

EMEA                                      
Francis Kint       johtaja, Garden (puutarha)               
Tero Vähäkylä      johtaja, Homeware (kodin tuotteet)           
Lars Gullikson      johtaja, Silva (Outdoor Recreation)          
Elly Piccart       talousjohtaja, EMEA                  

Pohjois-Amerikka                                
Jason Landmark      johtaja, Outdoor Recreation (retkeily ja vapaa-aika)  
Chad Vincent       johtaja, Craft (askartelu)               
Paul Tonnesen      johtaja, Garden (puutarha)               
Jerome Klein       talousjohtaja, Pohjois-Amerikka            

Muut                                      
Ingmar Lindberg     varatoimitusjohtaja, Kiinteistötoiminta        
Jukka Suonperä      johtaja, Inhan Tehtaat                 

Francis Kint koordinoi maailmanlaajuista Garden-liiketoimintaa, Jason Landmark 
maailmanlaajuista Outdoor Recreation -liiketoimintaa ja Tero Vähäkylä      
maailmanlaajuista Homeware-liiketoimintaa.                   

Francis Kint, Tero Vähäkylä, Jason Landmark, Chad Vincent, Elly Piccart ja   
Jerome Klein raportoivat suoraan Fiskars-konsernin toimitusjohtajalle. Ingmar  
Lindberg jatkaa konsernin varatoimitusjohtajana.                

Yllä mainittujen organisaatiomuutosten lisäksi annetaan tiedoksi seuraavat   
muutokset:                                   
Jim Purdin, Fiskars Brands Inc:in toimitusjohtaja jättää yhtiön 31.3.2008.   
Siihen asti hän osallistuu uuden organisaatiorakenteen läpiviemiseen yhtiössä. 
Konsernin talousjohtaja Maija Elenius on päättänyt jättää yhtiön. Toistaiseksi 
konsernin taloushallinnosta vastaa rahoitusjohtaja Juha Rauhala.        

Uusi organisaatiorakenne vaikuttaa Fiskarsin segmenttiraportointiin Q1/2008   
lähtien sekä vertailuvuoden 2007 että sen neljännesten osalta.         

Fiskarsin yhtiökokous pidetään 25. maaliskuuta 2008.              

Fiskars julkistaa osavuosikatsauksensa ensimmäiseltä neljännekseltä 8.5.2008.  Kari Kauniskangas                                
toimitusjohtaja                                 


Fiskars-konserni on vuonna 1649 perustettu johtava brändättyjen         
kuluttajatuotteiden toimittaja. Liiketoiminta-alueet ovat Garden, Homeware,   
Craft, Outdoor Recreation, Inhan Tehtaat ja Kiinteistötoimi. Kansainväliset   
pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster. Osakkuusyhtiö    
Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia. Wärtsilä on maailman johtava 
laivojen voimajärjestelmien toimittaja ja merkittävä voimalaitosten toimittaja 
hajautetun energiantuotannon tarpeisiin.                    
Vuonna 2007 Fiskars-konsernin liikevaihto oli 658 miljoonaa euroa, liikevoitto 
110 miljoonaa euroa ja henkilöstö noin 4500. www.fiskars.fi