Förändringar i Fiskarskoncernens ledningsgrupp

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
15.11.2022 kl. 8:30

Förändringar i Fiskarskoncernens ledningsgrupp

Fiskarskoncernen gör ändringar i sin ledningsgrupp, i syfte att driva bolagets fortsatta omvandling och genomförandet av tillväxtstrategin. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Ledningsgruppen tillförs en ny roll: direktör för direkta kanalen (Executive Vice President, Direct to Consumer). Rollen har inte tillsatts än men kommer att rapportera till verkställande direktör Nathalie Ahlström. Direkta kanalen omfattar Fiskarskoncernens e-handelsverksamhet och detaljhandelsbutiker, och är en strategisk prioritering för bolaget. Den nya rollen ska ytterligare säkra bolagets kundfokus vid affärsbeslut och genomförandet av dem.

Ledarskapet över Fiskarskoncernens grossistförsäljningsorganisation delas upp i två regionala roller, en roll för Amerika och en roll för Europa och Asien-Stillahavsområdet (utom Kina). Med en sådan regional indelning vill bolaget se till att kunderna i regionerna får så bra och snabb service som möjligt, med lokal expertis.

Johan Hedberg, för närvarande försäljningsdirektör och President, Americas samt del av ledningsgruppen sedan december 2019, fortsätter att vara försäljningsdirektör för Amerika och President, Americas, gällande från den 1 januari 2023. Gennady Jilinski har utsetts till försäljningsdirektör för Europa och APAC (utom Kina) från den 1 januari 2023. Gennady kommer också att vara globalt ansvarig för Kommersiell excellens, som är en strategisk prioritet för bolaget. Gennady kom till Fiskarskoncernen i februari 2022, som Senior Vice President, Sales, Europe and APAC. Dessförinnan hade Gennady olika ledande befattningar i företag som Suunto, Strauss Coffee och Procter & Gamble. Både Johan och Gennady kommer att ingå i ledningsgruppen och rapporterar till verkställande direktör Nathalie Ahlström.

Fiskarskoncernens ledning i Kina rapporterar för närvarande till bolagets försäljningsfunktion. Eftersom Fiskarskoncernens verksamhet i Kina utgörs av Vita-segmentet, och bolaget vill förenkla sina arbetsmetoder kommer ledningen i Kina att vara underordnade från den 1 januari 2023 Christian Bachler, direktör för affärsområdet Vita.

Direktör för leveranskedjan Risto Gaggl har beslutat att lämna Fiskarskoncernen efter att ha lett bolagets leveranskedjeorganisation sedan 2012. Den 31 december 2022 är Ristos sista dag hos koncernen. Fiskarskoncernen fortsätter att förbättra sina strategiska inköp och leveranskedjans flexibilitet. Därför tar Bengt Erlandsson rollen som tillfällig direktör för leveranskedjan från den 1 januari 2023, till dess att en ny ordinarie direktör för leveranskedjan har utsetts. Innan han kom till Fiskars hade Bengt olika inköpsrelaterade direktörsbefattningar inom konsumentvaruindustrin, hos exempelvis Fazerkoncernen, Carlsberg Group och IKEA. Bengt kommer att ingå i ledningsgruppen och rapportera till verkställande direktör Nathalie Ahlström.

”Genom de här förändringarna vill vi säkerställa att kunderna och konsumenterna står i fokus när vi fattar beslut. Vår ledningsgrupp blir mer affärsdriven och bättre anpassad för vår tillväxtstrategi och de fyra drivkrafter för omvandling, dvs. kommersiell excellens, direkta kanalen, USA och Kina. Vi har redan sett att vår strategi ger resultat, och jag är övertygad om att vi kan accelerera omvandlingen ytterligare med den nya uppställningen.

Jag hälsar Gennady och Bengt varmt välkomna till ledningsgruppen. Båda har stor erfarenhet av att leda och driva förändringar och leverera resultat i sina tidigare befattningar, och jag ser fram emot att genomföra vår strategi tillsammans med dem.

Jag vill även tacka Risto för hans värdefulla insatser för bolaget. Risto har spelat en avgörande roll för att optimera vår tillverkning, och har med stor framgång tacklat de utmaningar som de globala leveranskedjorna har ställts inför de senaste åren”, säger Nathalie Ahlström, verkställande direktör för Fiskarskoncernen.

Befattningen som chefsjurist, som innehas av Päivi Timonen, kommer inte att vara del av ledningsgruppen, vilket börjar gälla den 1 januari 2023. Päivi Timonen fortsätter att rapportera till verkställande direktör Nathalie Ahlström, och fortsätter därmed att vara en viktig affärspartner för ledningsgruppen samt sekreterare för styrelsen och styrelsekommittéerna.  

Från den 1 januari 2023 kommer Fiskarskoncernens ledningsgrupp att bestå av följande medlemmar, som resultat av ovanstående förändringar:  

 • Nathalie Ahlström, verkställande direktör
 • Jussi Siitonen, ekonomidirektör och ställföreträdande vd
 • Christian Bachler, Executive Vice President, affärsområdet Vita   
 • Peter Cabello Holmberg, direktör, digital utveckling
 • Bengt Erlandsson, direktör, leveranskedjan (tillfällig)
 • Johan Hedberg, försäljningsdirektör för Amerika och President, Americas
 • Tuomas Hyyryläinen, Executive Vice President, affärsområdet Crea
 • Gennady Jilinski, försäljningsdirektör, Europa och APAC (utom Kina)
 • Anna Mindelöf, HR-direktör
 • Charlene Zappa, Executive Vice President, affärsområdet Terra
 • Executive Vice President, Direkt till konsument (återstår att tillsätta)

Gennady Jilinskis och Bengt Erlandssons meritförteckningar och foton har bifogats det här meddelandet.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Mer information:
Fiskars Group Media Relations: press@fiskars.com, tel. +358 40 553 3151

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har över 350 egna butiker. Vi har 7 000 medarbetare och 2021 uppgick vår omsättning till 1,3 miljarder euro. 

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv