Muutoksia Fiskars-konsernin johtoryhmässä

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
15. marraskuuta 2022 klo 8.30

Muutoksia Fiskars-konsernin johtoryhmässä

Fiskars-konserni tekee johtoryhmäänsä muutoksia, joilla edistetään yhtiön jatkuvaa kehitystä ja kasvustrategian toteutusta. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023.

Yhtiön johtoryhmään lisätään uusi rooli: suorasta kuluttajamyynnistä vastaava johtaja (Executive Vice President, Direct to Consumer), joka raportoi toimitusjohtaja Nathalie Ahlströmille. Tehtävää ei ole vielä täytetty. Suora kuluttajamyynti sisältää Fiskars-konsernin oman verkkokaupan ja omat myymälät. Se on yhtiön strateginen prioriteetti, ja johtoryhmän uusi jäsen vahvistaa entisestään kuluttajakeskeisyyttä yhtiön liiketoimintapäätöksissä ja niiden toteutuksessa.

Fiskars-konsernin tukkumyyntiorganisaatio jaetaan kahdelle roolille, joista toinen vastaa Amerikasta ja toinen Euroopasta sekä Aasian ja Tyynenmeren alueesta (pl. Kiina). Tällä alueellisella järjestelyllä yhtiö haluaa varmistaa, että se voi palvella asiakkaita näillä alueilla mahdollisimman hyvin ja nopeasti paikallisen asiantuntemuksen avulla.

Johan Hedberg, Fiskars-konsernin myyntijohtaja ja President, Americas on ollut johtoryhmän jäsen joulukuusta 2019. Hän jatkaa Amerikan alueen myyntijohtajana sekä President, Americas -roolissa 1.1.2023 alkaen. Gennady Jilinski on nimitetty Euroopan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueiden (pl. Kiina) myyntijohtajaksi 1.1.2023 alkaen. Gennady vastaa myös maailmanlaajuisesti kaupallisesta erinomaisuudesta, joka on yksi yhtiön strategisista prioriteeteista. Gennady tuli Fiskars-konsernin palvelukseen helmikuussa 2022 rooliin Senior Vice President, Sales, Europe and APAC. Aiemmin Gennady työskenteli kaupallisissa johtotehtävissä esimerkiksi Suunnolla, Strauss Coffeella ja Procter & Gamblella. Johan ja Gennady tulevat molemmat olemaan johtoryhmän jäseniä, ja raportoimaan toimitusjohtaja Nathalie Ahlströmille.

Tällä hetkellä Fiskars-konsernin johto Kiinassa raportoi yhtiön myyntitoiminnolle. Koska Fiskars-konsernin liiketoiminta Kiinassa koostuu pelkästään Vita-segmentistä ja koska yhtiö haluaa yksinkertaistaa työskentelytapojaan, yhtiön johto Kiinassa raportoi Vita-liiketoiminta-alueen johtajalle Christian Bachlerille 1.1.2023 alkaen.

Toimitusketjusta vastaava johtaja Risto Gaggl on päättänyt jättää Fiskars-konsernin johdettuaan yhtiön toimitusketjuorganisaatiota vuodesta 2012. Riston viimeinen päivä Fiskars-konsernissa on 31.12.2022.  Fiskars-konsernin vahvistaessa entisestään yhtiön strategista hankintaa ja ketteryyttä toimitusketjussa Bengt Erlandsson aloittaa toimitusketjusta vastaavana väliaikaisena johtajana 1.1.2023. Hän toimii tässä roolissa, kunnes uusi toimitusketjusta vastaava johtaja on nimitetty. Ennen Fiskarsia Bengt työskenteli hankinnan johtotehtävissä esimerkiksi Fazer-konsernissa, Carlsberg Groupissa ja Ikeassa. Bengtistä tulee johtoryhmän jäsen, ja hän raportoi toimitusjohtaja Nathalie Ahlströmille.

”Näillä muutoksilla haluamme varmistaa, että kuluttajat ja asiakkaat todellakin ovat päätöksentekomme keskiössä. Johtoryhmämme on entistä kaupallisemmin suuntautunut, ja sen toiminta on paremmin linjassa kasvustrategiamme ja sen neljän kasvuajurin kanssa (kaupallinen erinomaisuus, suora kuluttajamyynti, Yhdysvallat ja Kiina). Strategiamme on jo tuottanut tulosta, ja olen vakuuttunut siitä, että tämä järjestely nopeuttaa muutostamme entisestään.

Toivotan Gennadyn ja Bengtin lämpimästi tervetulleiksi johtoryhmään. Molemmat ovat erittäin kokeneita johtajia, jotka ovat näyttäneet kykynsä merkittävien muutosten toteutuksessa aiemmissa tehtävissään. Odotan jo pääseväni tekemään yhteistyötä heidän kanssaan strategian toteutuksessa.

Haluan myös kiittää Ristoa hänen arvokkaasta panoksestaan yhtiölle. Risto on ollut avainasemassa tuotantomme optimoinnissa, ja hän on luotsannut yhtiötä menestyksekkäästi niissä haasteissa, joita maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa on ollut viime vuosina”, sanoo Fiskars-konsernin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström.

Lakiasiainjohtajan rooli, jota hoitaa Päivi Timonen, ei ole enää osa johtoryhmää 1.1.2023 alkaen. Päivi tulee edelleen raportoimaan toimitusjohtaja Nathalie Ahlströmille ja jatkamaan toimintaansa johtoryhmän keskeisenä kumppanina sekä hallituksen ja hallituksen valiokuntien sihteerinä.  

Näiden muutosten seurauksena Fiskars-konsernin johtoryhmän kokoonpano on 1.1.2023 alkaen seuraava:  

 • Nathalie Ahlström, toimitusjohtaja
 • Jussi Siitonen, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
 • Christian Bachler, Executive Vice President, Business Area Vita   
 • Peter Cabello Holmberg, digitaalisesta kehityksestä vastaava johtaja
 • Bengt Erlandsson, toimitusketjusta vastaava johtaja (väliaikainen)
 • Johan Hedberg, myyntijohtaja, Amerikka ja President, Americas
 • Tuomas Hyyryläinen, Executive Vice President, Business Area Crea
 • Gennady Jilinski, myyntijohtaja, Eurooppa ja Aasian ja Tyynenmeren alue (pl. Kiina)
 • Anna Mindelöf, henkilöstöjohtaja
 • Charlene Zappa, Executive Vice President, Business Area Terra
 • Executive Vice President, Direct to Consumer (nimitetään myöhemmin)

Fiskars-konsernin johtoryhmän uusien jäsenien (Gennady Jilinski ja Bengt Erlandsson) ansioluettelot ja valokuvat ovat tämän tiedotteen liitteinä.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Fiskars Oyj Abp, Mediasuhteet, press@fiskars.com, Puh. +358 40 553 3151

Fiskars Group lyhyesti
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on yli 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on 7 000 ja vuonna 2021 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: fiskarsgroup.com/fi