Förslag av styrelsens nomineringskommitté till Fiskars ordinarie bolagsstämma 2022

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
26.1.2022 kl 17.00 (EET)

Förslag av styrelsens nomineringskommitté till Fiskars ordinarie bolagsstämma 2022

Fiskars Oyj Abp:s styrelses nomineringskommitté presenterar följande förslag till bolagsstämman som hålls den 16.3.2022. Förslagen inkluderas i kallelsen till ordinarie bolagsstämma som publiceras senare.

Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Styrelsens nomineringskommitté föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är 70 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 105 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro. Därtill föreslås att för styrelse- och kommittémöten förutom revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelse-/kommittéledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelse-/ kommittéledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande. Det föreslås att för revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelse-/ kommittéledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelse-/ kommittéledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till revisionskommitténs ordförande. För styrelse- och kommittémöten som hålls per capsulam eller som telefonkonferens föreslås ett mötesarvode som för styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande inte skiljer sig från det arvode de annars får men som för styrelse-/ kommittéledamöter är 750 euro per möte.

Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté att rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden ersätts till styrelseledamöter.

Enligt nomineringskommitténs förslag skulle styrelsearvodena vara förenliga med bolagets ersättningspolicy.

Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman att antalet styrelseledamöter fastställs till åtta.

Val av styrelseledamöter
Styrelsens nomineringskommitté föreslår till ordinarie bolagsstämman att Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski och Ritva Sotamaa återväljs till styrelsen. Inka Mero, Fabian Månsson, och Peter Sjölander har meddelat att de inte står till förfogande för omval till styrelsen. Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté till bolagsstämman att Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl och  Voker Lixfeld väljs som nya styrelseledamöter. Information om de föreslagna styrelseledamöternas erfarenhet och tidigare befattningar finns tillgänglig i slutet av detta börsmeddelande och på Fiskars Oyj Abp:s webbplats https://fiskarsgroup.com/sv/investerare/forvaltning/bolagsstamma/bolagsstamman-2022.

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Paul Ehrnrooth som styrelseordförande och Jyri Luomakoski som viceordförande. Ytterligare har alla ovannämnda personer meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bilda en nomineringskommitté och välja Paul Ehrnrooth som ordförande och Louise Fromond och Jyri Luomakoski som ledamöter av kommittén, samt Alexander Ehrnrooth som en extern medlem. Vidare är avsikten att bilda en revisionskommitté samt en personal- och kompensationskommitté, vilkas ledamöter styrelsen väljer bland sig.

FISKARS OYJ ABP

Media och investerarkontakter:
Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.