Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset Fiskarsin vuoden 2022 yhtiökokoukselle

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
26.1.2022 klo 17.00 (EET)

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset Fiskarsin vuoden 2022 yhtiökokoukselle

Fiskars Oyj Abp:n hallituksen nimitysvaliokunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 16.3.2022. Ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkistetaan myöhemmin.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen/valiokuntien jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa/kokous Suomessa ja 2 250 euroa/kokous ulkomailla asuville valiokuntien jäsenille ja 2 500 euroa/kokous tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle. Per capsulam tai puhelinyhteyksien välityksellä pidettävistä hallituksen/valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajien osalta ei eroa heille muutoin maksettavista palkkioista, mutta joka on 750 euroa/kokous hallituksen/valiokuntien jäsenille.

Edelleen nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan hallituksen palkkiot olisivat yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisia.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski ja Ritva Sotamaa. Inka Mero, Fabian Månsson ja Peter Sjölander ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl ja Voker Lixfeld. Tiedot hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä ovat saatavilla tämän pörssitiedotteen lopussa ja Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla https://fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2022.

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Paul Ehrnrooth ja varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakoski. Lisäksi kaikki yllämainitut henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, niin heidän tarkoituksenaan on perustaa nimitysvaliokunta ja valita Paul Ehrnrooth valiokunnan puheenjohtajaksi, Louise Fromond ja Jyri Luomakoski jäseneksi ja Alexander Ehrnrooth ulkopuoliseksi jäseneksi. Lisäksi heidän tarkoituksenaan on perustaa tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta, joiden jäsenet hallitus valitsee keskuudestaan.
FISKARS OYJ ABP

Media- ja sijoittajayhteydet:
Kristian Tammela, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 708 1181

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa. Toimimme 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup.