IITTALA GROUP BLIR EN VIKTIG DEL AV FISKARS

IITTALA GROUP BLIR EN VIKTIG DEL AV FISKARS                   
Uppkomsten av ett starkt europeiskt varumärkes- och designföretag bekräftat   


Det avtal som Fiskarskoncernen undertecknade i juni 2007 och som tillkännagav  
koncernens planer att förvärva Iittala Group har genomförts. Affären förutsatte 
tillstånd från konkurrensmyndigheterna vilka erhölls i början av augusti.    


Köpesumman är 230 milj. euro vilket finansieras med Fiskars existerande    
kreditfaciliteter. Säljare är private equity-bolaget ABN AMRO Capital, bolagets 
operativa ledning samt privata aktieägare. Iittalas operativa ledning behåller 
cirka två procent av aktierna i Iittala.                    


Iittala Group konsolideras i Fiskarskoncernen från och med början av september, 
vilket innebär att Iittala Groups resultat, som i huvudsak inflyter under årets 
sista månader, förbättrar Fiskars siffror i resultaträkningen för det här året. 


Iittala Group kommer inom Fiskarskoncernen att utgöra ett nytt europeiskt    
affärsområde vid sidan av Fiskars Brands. Man kommer att konsolidera en del av 
hushållsproduktverksamheten till Iittala Group till de delar marknadsområdena  
sammanfaller. Tero Vähäkylä fortsätter som verkställande direktör för Iittala  
Group. Synergieffekterna bedöms uppgå till fem miljoner euro per år och torde  
uppnås inom två till tre år.                          


Iittala Groups omsättning under räkenskapsåret 2006 var cirka 190 miljoner euro 
medan omsättningen för Fiskars Brands under motsvarande period var 490 miljoner 
euro. Hushållsprodukterna utgjorde 9 % av omsättningen inom Fiskars Brands.   
Iittala Groups rörelsevinst under räkenskapsåret 2006 var cirka 17 miljoner euro
och lönsamheten var god även för Fiskars Brands hushållsprodukter.       Heikki Allonen                                 
verkställande direktör                             


Fiskars (www.fiskars.fi) är en internationell koncern som grundades år 1649.  
Till koncernen hör dotterbolagen Fiskars Brands och Inha Bruk samt       
Fastighetsgruppen. Fiskars ägarandel i intressebolaget Wärtsilä är också en   
viktig del av koncernen. År 2006 var Fiskarskoncernens omsättning 535 miljoner 
euro, rörelsevinsten 86 miljoner euro och koncernen sysselsatte ungefär 3000  
personer runt om i världen. Bolagets internationellt mest kända produkter är  
saxarna med orange handtag samt olika trädgårdsredskap.