IITTALA GROUPISTA TÄRKEÄ OSA FISKARSIA

IITTALA GROUPISTA TÄRKEÄ OSA FISKARSIA                     
Vahvan eurooppalaisen brändi- ja muotoiluyrityksen synty vahvistui       

Kesäkuussa 2007 allekirjoitettu sopimus, jolla Fiskars-konserni julkisti    
aikeensa ostaa Iittala Groupin, on toteutunut suunnitelmien mukaan. Kaupan   
edellyttämät kilpailuviranomaisten hyväksynnät saatiin elokuun alussa.     

Kauppahinta on 230 milj. euroa ja se rahoitetaan Fiskarsin olemassa olevilla  
rahoituslimiiteillä. Myyjinä ovat ABN AMRO Capital, yhtiön toimiva johto sekä  
yksittäisiä sijoittajia. Iittalan toimivalle johdolle jää noin kahden prosentin 
osuus Iittalan osakkeista.                           

Iittala konsolidoidaan Fiskars-konserniin 1.9. alkaen, jolloin sen liikevaihto 
ja pääasiassa vuoden viimeisinä kuukausina kertyvä tulos kasvattavat Fiskarsin 
loppuvuoden lukuja.                               

Iittala Group muodostaa Fiskarsissa uuden eurooppalaisen liiketoiminta-alueen  
Fiskars Brandsin rinnalle ja tiettyjä samoilla markkina-alueilla toimivia    
taloustavaratoimintoja yhdistetään Iittala Groupiin. Iittala Groupin      
toimitusjohtajana jatkaa Tero Vähäkylä. Syntyvien vuosittaisten synergioiden  
arvioidaan yltävän 5 miljoonaan euroon ja niiden uskotaan syntyvän 2-3 vuoden  
kuluessa.                                    

Iittala Groupin liikevaihto tilikaudella 2006 oli noin 190 milj. euroa ja    
Fiskars Brandsin vastaavasti 490 milj. euroa. Taloustavarat muodostivat 9 %   
Fiskars Brandsin liikevaihdosta. Iittala Groupin liikevoitto tilikaudella 2006 
oli noin 17 milj. euroa ja Fiskars Brandsin taloustavaroiden kannattavuus oli  
hyvä.                                      
Heikki Allonen                                 
toimitusjohtaja                                 Fiskars-konserni (www.fiskars.fi) on vuonna 1649 perustettu kansainvälinen   
konserni, johon kuuluvat tytäryhtiöt Fiskars Brands ja Inhan Tehtaat sekä    
Kiinteistöliiketoiminta. Omistus osakkuusyhtiö Wärtsilässä on myös merkittävä  
osa konsernia. Vuonna 2006 Fiskars-konsernin liikevaihto oli 535 miljoonaa   
euroa, liikevoitto 86 miljoonaa euroa ja se työllisti noin 3000 henkilöä eri  
puolilla maailmaa. Yhtiön maailmanlaajuisesti tunnetuimpia tuotteita ovat    
oranssikahvaiset sakset sekä puutarhatyökalut.