Insiderinformation: Fiskars Oyj Abp publicerar preliminära tal för Q4 och helåret 2022 – jämförbart EBIT 2022 i linje med utsikterna

Fiskars Oyj Abp
Insiderinformation 
13.1.2023 kl. 16.30 EET

Insiderinformation: Fiskars Oyj Abp publicerar preliminära tal för Q4 och helåret 2022 – jämförbart EBIT 2022 i linje med utsikterna 

Fiskars publicerar preliminära tal för fjärde kvartalet och helåret 2022, för att år 2022 var ostabilt i-och-med den utmanande verksamhetsmiljön.   

Baserad på preliminär information och oreviderade tal, ökade den jämförbara omsättningen med 1,7 % under 2022 till 1 248 miljoner euro tack vare den starka ökningen i försäljningen under det första halvåret. I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser och avyttringar. Den rapporterade omsättningen minskade med 0,5 %. År 2022 var jämförbart EBIT* 151 miljoner euro. 

Under det fjärde kvartalet minskade den jämförbara omsättningen med 12,2 % till 304 miljoner euro. Den rapporterade omsättningen minskade med 13,9 %. Lågt konsumentförtroende och kundernas höga inventarienivåer minskade nya och kompletterande beställningar från partihandel mer än förväntat, speciellt i USA, där den jämförbara omsättningen minskade med 26 % under det fjärde kvartalet. Jämförbart EBIT var 30 miljoner euro under det fjärde kvartalet. 

I utsikterna publicerade 14.12.2022 förväntade sig bolaget att jämförbart EBIT för 2022 kommer att vara cirka 150 miljoner euro (2021: 154,2 miljoner euro). 

Fiskars publicerar sitt resultat för Q4 och helåret 2022 den 7.2.2023 ca kl. 8.30 EET. En webcast angående resultatet hålls på samma dag kl. 11.00 EET med möjlighet att ställa frågor. 

* EBIT exklusive jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster i EBIT inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar och upplösning av reserver, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
verkställande direktör 

Mer information:
Essi Lipponen,  investerarrelationsdirektör, tel. +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har över 350 egna butiker. Vi har 7 000 medarbetare och 2021 uppgick vår omsättning till 1,3 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv