Insiderinformation: Fiskars planerar riktade organisationsförändringar för att accelerera verkställande av sin strategi

Fiskars Oyj Abp
Insiderinformation 
23.1.2023 kl. 9.00 EET

Insiderinformation: Fiskars planerar riktade organisationsförändringar för att accelerera verkställande av sin strategi 

Fiskars Group planerar riktade organisationsförändringar för att accelerera verkställandet av sin tillväxtstrategi. Bolaget planerar i huvudsak förändringar av de organisatoriska strukturerna i de tre affärsområdena Vita, Terra och Crea. Affärsområdena planerar att förenkla sina organisationer för att ytterligare förstärka helhetsansvar och fokus på varumärken och konsumenter.

De planerade organisationsförändringarna uppskattas leda till en nettominskning på cirka 100 arbetsroller globalt. Emedan planeringsarbetet fortsätter kommer Fiskars Group att samarbeta med personalen och representanter för de anställda, för att säkerställa att de är väl informerade och konsulteras kring våra förslag. Processerna och tidtabellerna varierar från land till land.

De planerade förändringarna uppskattas ge ett resultat på totalt 30 miljoner euro i årliga kostnadsbesparingar, varav ungefär hälften kommer att förverkligas under den andra hälften av 2023. Samtidigt kommer bolaget att fortsätta investera i viktiga strategiska byggstenar, särskilt direkt-till-konsumenten och digitala. Engångskostnader i anslutning till de planerade organisatoriska förändringarna uppskattas uppgå till totalt cirka 5 miljoner euro. Kostnaderna kommer att bokföras som jämförelsestörande poster under det första kvartalet av 2023.

”Vi är ett bolag på en förändringsresa och det är vår tillväxtstrategi som sätter ramarna för de beslut vi tar.  Våra planerade förändringar säkerställer att vi allokerar våra resurser till de strategiska tillväxtområdena.”, säger Nathalie Ahlström, Fiskars Groups verkställande direktör.

Därtill planerar Fiskars Group att tillfälligt justera produktionskapaciteten i två av fabrikerna i Finland (Billnäs och Sorsakoski) på grund av bolagets stora lagerbestånd, och att inleda förhandlingar med de anställda om permitteringar i dessa fabriker.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Mer information:
Mediekontakter: Kati Kaskeala, kommunikationsdirektör, tfn +358 40 841 7884
Investerare- och analytikerkontakter: Essi Lipponen,
investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har över 350 egna butiker. Vi har 7 000 medarbetare och 2021 uppgick vår omsättning till 1,3 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv