Sisäpiiritieto: Fiskars suunnittelee kohdennettuja organisaatiomuutoksia strategian toteutuksen kiihdyttämiseksi

Fiskars Oyj Abp
Sisäpiiritieto
23.1.2023 klo 9.00

Sisäpiiritieto: Fiskars suunnittelee kohdennettuja organisaatiomuutoksia strategian toteutuksen kiihdyttämiseksi

Fiskars Group suunnittelee kohdennettuja organisaatiomuutoksia, joilla vauhditetaan yrityksen kasvustrategian toteuttamista. Yritys suunnittelee muutoksia pääasiassa kolmen liiketoiminta-alueensa (Vita, Terra ja Crea) organisaatiorakenteisiin. Liiketoimintayksiköiden suunnittelemat muutokset yksinkertaistaisivat niiden toimintamallia vahvistamalla entisestään liiketoimintayksiköiden kokonaisvastuuta, ja edistäisivät niiden painotusta brändeihin ja kuluttajiin.

Suunniteltujen organisaatiomuutosten odotetaan johtavan noin 100 työtehtävän nettovähennykseen globaalisti. Suunnitelmien edetessä Fiskars työskentelee tiiviisti henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa varmistaakseen että osapuolilla on saatavilla kaikki tarvittava tieto ja heidän kanssaan neuvotellaan esitetyistä muutoksista. Prosessit ja ajankohdat vaihtelevat maittain.

Suunniteltujen muutosten arvioidaan johtavan arviolta 30 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin, joista noin puolet toteutuisi vuoden 2023 toisella puoliskolla. Samalla yritys jatkaa investointejaan strategisille avainalueille, erityisesti suoraan kuluttajamyyntiin ja digitaalisuuteen. Suunniteltuihin organisaatiomuutoksiin liittyvien kertaluontoisten kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Kustannukset kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Olemme muutosvaiheessa oleva yritys, ja kasvustrategiamme asettaa kehyksen tekemillemme valinnoille. Suunniteltujen muutosten tavoitteena on varmistaa, että kohdistamme resurssimme strategisiin kasvutekijöihin”, sanoo Fiskars Groupin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström.

Fiskars aikoo myös tilapäisesti sopeuttaa tuotantokapasiteettiaan kahdessa Suomen tehtaassaan, Billnäsissä ja Sorsakoskella yrityksen suurista varastoista johtuen. Näillä tehtailla aloitetaan muutosneuvottelut lomautuksista.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Lisätiedot medialle: Kati Kaskeala, VP, Communications, puh. +358 40 841 7884
Lisätiedot sijoittajille ja analyytikoille: Essi Lipponen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars Group lyhyesti
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on yli 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on 7 000 ja vuonna 2021 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: fiskarsgroup.com/fi