Insiderinformation: Fiskarskoncernen avser förenkla sin organisationsstruktur i syfte att försnabba den fortsatta omställningen av bolaget och öka effektiviteten

Fiskars Oyj Abp
Insiderinformation
13.9.2023 kl. 7.45 EEST

Insiderinformation: Fiskarskoncernen planerar att förenkla sin organisationsstruktur i syfte att försnabba den fortsatta omställningen av bolaget och öka effektiviteten

Fiskarskoncernen planerar att förenkla sin organisationsstruktur i syfte att stöda den fortsatta omställningen av bolaget och öka effektiviteten. De planerade ändringarna inkluderar en ytterligare förstärkning av verksamhetsenheternas och varumärkenas roller samt minska organisationsnivåer i vissa av de centrala koncernfunktionerna, särskilt globala leveranskedjan.

Bolaget planerar att slå samman de nuvarande verksamhetsenheterna Terra och Crea i en enda verksamhetsenhet, Fiskars, som skulle erbjuda produkter under varumärkena Fiskars och Gerber i kategorierna trädgård, friluftsliv, matlagning, saxar och pyssel. En sammanslagning av samtliga Fiskars-produktkategorier i en enda verksamhetsenhet skulle möjliggöra frigörande av bolagets största varumärkes fulla potential genom mer integrerade och förenklade sätt att arbeta. Den nuvarande verksamhetsenheten Vita skulle fortsätta enligt nuvarande organisation och erbjuda produkter inom kategorierna dukning, glas samt inredning i premium- och lyxklassen. Bolaget planerar ytterligare att förenkla sin globala leveranskedjeorganisation i syfta att öka effektiviteten och säkerställa konkurrenskraften.

”Vår målsättning är att påskynda verkställandet av vår tillväxtstrategi i en utmanande verksamhetsmiljö. För att lyckas med detta måste vi vara smidiga och organisera oss kring det som är viktigt för konsumenterna: våra varumärken. De tilltänkta omställningarna utgör en fortsättning på de organisatoriska förändringar som vi implementerade i våras, i syfte att ytterligare förstärka våra verksamhetsenheters helhetsansvar”, säger Fiskarskoncernens VD Nathalie Ahlström.

De planerade organisatoriska ändringarna uppskattas leda till en nettominskning på cirka 400 arbetsroller globalt, varav majoriteten sker inom den globala leveranskedjeorganisationen. Samtidigt som planeringsarbetet fortsätter kommer Fiskarskoncernen att föra dialog och samarbeta nära med personalen och representanter för de anställda, för att säkerställa att de är väl informerade och deltar i samråd angående förslagen. Processerna och tidtabellerna kommer att variera från land till land och mellan olika enheter.

De planerade omställningarna uppskattas resultera i årliga kostnadsbesparingar om totalt cirka 25 miljoner euro, varav merparten skulle förverkligas under år 2024. Engångskostnader i anslutning till de planerade ändringarna förväntas uppgå till totalt cirka 6 miljoner euro och de väntas bokas som jämförelsestörande poster för Q4 2023.

Bolaget förväntar sig också årliga kostnadsbesparingar om totalt 30 miljoner euro ifrån omställningarna som meddelades i januari 2023 och verkställdes i våras. Ungefär hälften av dessa kostnadsbesparingar väntas förverkligas under andra halvåret 2023 och resterande del under 2024. Engångskostnader i anslutning till dessa ändringar uppgår uppskattningsvis till totalt 5 miljoner euro och bokas som jämförelsestörande poster för 2023.

Ändringar i Fiskarskoncernens ledningsgrupp

Fiskarskoncernen kommer också att göra ändringar i sin ledningsgrupp med omedelbar effekt.

Charlene Zappa, nuvarande EVP för verksamhetsenheten Terra, kommer att lämna bolaget. Johan Hedberg, nuvarande försäljningsdirektör för Amerika och President, Americas, kommer att lämna ledningsgruppen men kommer att fortsätta stöda Amerikaområdet i en tillfällig roll inom verksamhetsenheten Vita.

”Jag vill rikta ett varmt tack till Charlene och Johan för deras värdefulla bidrag i ledningsgruppens arbete. Jag önskar Charlene all lycka i hennes framtida uppdrag och ser fram emot att fortsätta arbeta med Johan i hans nya roll”, säger Fiskarskoncernens VD Nathalie Ahlström.

Till följd av ändringarna kommer Fiskarskoncernens ledningsgrupp, från och med den 13 september 2023, att bestå av följande medlemmar:

  • Nathalie Ahlström, Verkställande direktör
  • Jussi Siitonen, Ekonomidirektör & ställföreträdande verkställande direktör
  • Christian Bachler, EVP, verksamhetsenheten Vita
  • Peter Holmberg, Direktör för digital utveckling
  • Gennady Jilinski, Försäljningsdirektör för Europa och APAC (utom Kina)
  • Anna Mindelöf, HR-direktör
  • Aamir Shaukat, Direktör för leveranskedjan

Beroende av resultatet av omvandlingsförhandlingarna, avser bolaget att utse en direktör för den nya planerade verksamhetsenheten.

För att säkerställa snabbhet i beslutsfattandet kommer den direkta kanalen (Direct to Consumer, DTC) att fortsätta som en del av verksamhetsenheten Vita, som står för merparten av koncernens DTC-försäljning. I avvikelse från vad som kommunicerades den 15 november 2022, kommer Fiskarskoncernen inte att utse en direktör för DTC i ledningsgruppen.

Ändringar i rapporteringsstrukturen

Till följd av den planerade sammanslagningen av verksamhetsenheterna Terra och Crea avser Fiskarskoncernen att ändra strukturen för sin finansiella rapportering. Från och med Q4 2023 skulle Fiskarskoncernens primära rapporteringssegment vara: verksamhetsenheterna Vita och Fiskars samt segmentet Övriga som omfattar koncernens investeringsportfölj, fastighetsverksamheten, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner. Fiskarskoncernen skulle dessutom fortsätta rapportera omsättningen på koncernnivå för tre sekundära rapporteringssegment: Europa, Amerika och Asien-Stillahavsområdet.

För att ge en grund för jämförelse bifogas omklassificerade, ej reviderade nyckeltal för 2022 och 1–6/2023 till detta meddelande.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Mer information:

Mediekontakter: Medierelationer, press@fiskars.com, tfn +358 40 553 3151
Investerare- och analytikerkontakter: Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.
Läs mera: fiskarsgroup.com/sv