Sisäpiiritieto: Fiskars-konserni suunnittelee organisaatiorakenteensa yksinkertaistamista vauhdittaakseen transformaatiotaan ja lisätäkseen tehokkuutta

Fiskars Oyj Abp
Sisäpiiritieto
13.9.2023 klo 7.45

Sisäpiiritieto: Fiskars-konserni suunnittelee organisaatiorakenteensa yksinkertaistamista vauhdittaakseen transformaatiotaan ja lisätäkseen tehokkuutta

Fiskars-konserni suunnittelee organisaatiorakenteensa yksinkertaistamista vauhdittaakseen transformaatiotaan ja lisätäkseen tehokkuutta. Suunnitellut muutokset sisältävät liiketoiminta-alueiden sekä brändien roolin vahvistamista edelleen sekä tiettyjen konsernin keskitettyjen toimintojen, erityisesti globaalin hankintaketjuorganisaation, organisaatiotasojen vähentämistä.

Yhtiö suunnittelee yhdistävänsä nykyiset liiketoiminta-alueet Terran ja Crean yhdeksi Fiskars-nimiseksi liiketoiminta-alueeksi, joka tarjoaisi Fiskars- ja Gerber-brändin tuotteita puutarha-, ulkoilu-, ruuanlaitto-, saksi- ja askartelukategorioissa. Kaikkien Fiskars-brändin tuotekategorioiden tuominen yhden liiketoiminta-alueen alle mahdollistaisi yhtiön suurimman brändin täyden potentiaalin hyödyntämisen integroitujen ja yksinkertaisempien toimintatapojen kautta. Nykyisen liiketoiminta-alueen Vitan organisaatio jatkaisi entisessä muodossaan tarjoten premium- ja luksustuotteita kattaus-, lasi- ja sisustuskategorioissa. Lisäksi Fiskars-konserni suunnittelee yksinkertaistavansa globaalia hankintaketjuorganisaatiotaan tehokkuuden lisäämiseksi ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

“Tavoitteemme on viedä kasvustrategiaamme eteenpäin nopeammin keskellä haastavaa toimintaympäristöä. Onnistuaksemme tässä tavoitteessa meidän on oltava ketteriä ja organisoiduttava brändiemme ympärille, sillä juuri brändeillämme luomme merkitystä kuluttajille. Nyt suunnitellut muutokset ovat jatkoa toimenpiteille, joita teimme keväällä, kun vahvistimme liiketoiminta-alueidemme kokonaisvastuuta”, sanoo Nathalie Ahlström, Fiskars-konsernin toimitusjohtaja.

Suunniteltujen organisaatiomuutosten odotetaan johtavan noin 400 työtehtävän nettovähennykseen globaalisti. Suurin osa näistä rooleista on globaalissa hankintaketjuorganisaatiossa. Fiskars-konserni työskentelee tiiviisti henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa suunnitelmien edetessä varmistaakseen, että osapuolilla on saatavilla kaikki tarvittava tieto ja että heidän kanssaan neuvotellaan esitetyistä muutoksista. Prosessit ja ajankohdat vaihtelevat maittain ja toiminnoittain.

Suunniteltujen muutosten arvioidaan johtavan noin 25 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin, joista suurin osa toteutuisi vuoden 2024 aikana. Suunniteltuihin organisaatiomuutoksiin liittyvien kertaluontoisten kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 6 miljoonaa euroa. Kustannukset kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä.

Yhtiö odottaa lisäksi 30 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä muutoksista, jotka kerrottiin tammikuussa 2023 ja jotka saatiin päätökseen kevään aikana. Noin puolet näistä säästöistä arvioidaan toteutuvan vuoden 2023 toisen vuosipuoliskon aikana ja loput vuonna 2024. Näihin muutoksiin liittyvät kertaluontoiset kustannukset ovat yhteensä noin 5 miljoonaa euroa ja ne kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin vuoden 2023 aikana.

Muutoksia Fiskars-konsernin johtoryhmään

Fiskars-konserni tekee myös muutoksia johtoryhmäänsä. Muutokset tulevat voimaan heti.

Charlene Zappa, Terra-liiketoiminta-alueen johtaja, lähtee yhtiöstä. Johan Hedberg, Amerikan alueen myyntijohtaja ja President, Americas, jää pois johtoryhmästä, mutta jatkaa Amerikan alueen organisaation tukemista väliaikaisessa roolissa Vita-liiketoiminta-alueessa.

“Haluan kiittää Charlenea ja Johania heidän arvokkaasta panoksestaan johtoryhmässä. Toivotan Charlenelle kaikkea hyvää tuleviin haasteisiin ja odotan työskentelyn jatkumista Johanin kanssa hänen uudessa roolissaan”, sanoo Nathalie Ahlström, Fiskars-konsernin toimitusjohtaja.

Näiden muutosten seurauksena Fiskars-konsernin johtoryhmän kokoonpano on 13.9.2023 alkaen seuraava: 

  • Nathalie Ahlström, toimitusjohtaja
  • Jussi Siitonen, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
  • Christian Bachler, Executive Vice President, Business Area Vita  
  • Peter Holmberg, digitaalisesta kehityksestä vastaava johtaja
  • Gennady Jilinski, myyntijohtaja, Eurooppa ja Aasian ja Tyynenmeren alue (pl. Kiina)
  • Anna Mindelöf, henkilöstöjohtaja
  • Aamir Shaukat, toimitusketjusta vastaava johtaja

Muutosneuvottelujen lopputulemasta riippuen yhtiön tarkoituksena on nimetä johtaja suunnitellulle uudelle Fiskars-liiketoiminta-alueelle.

Päätöksenteon nopeuden varmistamiseksi suoran kuluttajamyynnin (DTC) organisaatio jatkaa osana Vita-liiketoiminta-aluetta, josta suurin osa yhtiön suorasta kuluttajamyynnistä tulee. Fiskars-konserni ei nimitä erillistä DTC-johtajaa johtoryhmään toisin kuin 15.11.2022 kerrottiin.

Muutos raportointirakenteeseen

Suunnitellun Terra- ja Crea-liiketoiminta-alueiden yhdistämisen johdosta Fiskars-konserni suunnittelee muuttavansa taloudellisen raportoinnin rakennettaan. Vuoden 2023 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen varsinaiset raportointisegmentit olisivat liiketoiminta-alueet Vita ja Fiskars sekä Muut-segmentti, joka sisältää konsernin sijoitukset, kiinteistöyksikön, konsernitoiminnot ja yhteiset toiminnot. Lisäksi Fiskars-konserni raportoisi edelleen liikevaihdon kolmen maantieteellisen alueen osalta: Eurooppa, Amerikka ja Aasia-Tyynimeri.

Vertailun helpottamiseksi oikaistut, tilintarkastamattomat taloudelliset luvut vuodelle 2022 sekä tammi-kesäkuulle 2023 löytyvät tämän tiedotteen liitteenä.  

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Lisätiedot medialle: Mediasuhteet, press@fiskars.com, Puh. +358 40 553 3151
Lisätiedot sijoittajille ja analyytikoille: Essi Lipponen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars Group lyhyesti

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on noin 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on lähes 7 000 ja vuonna 2022 liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: fiskarsgroup.com/fi