Insiderinformation, vinstvarning: Fiskars Oyj Abp sänker sin prognos för 2023 och publicerar preliminära tal för Q3 2023

Fiskars Oyj Abp
Insiderinformation
12.10.2023 kl. 11.55

Insiderinformation, vinstvarning: Fiskars Oyj Abp sänker sin prognos för 2023 och publicerar preliminära tal för Q3 2023

Fiskars Oyj Abp sänker sin prognos för 2023 och publicerar preliminära tal för tredje kvartalet 2023. Bolaget förväntar sig nu att jämförbara EBIT år 2023 kommer att vara 100–120 miljoner euro. Tidigare förväntade sig bolaget att jämförbara EBIT kommer att vara 120–130 miljoner euro (2022: 151,0 miljoner euro). Uppdateringen av prognosen baserar sig på utmanande marknadsförhållanden under andra halvåret och inverkan av förvärvet av Georg Jensen.

För det tredje kvartalet 2023 förväntas den jämförbara omsättningen minska med 13 % till cirka 240 miljoner euro. I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser. Den rapporterade omsättningen förväntas minska med 18 %. Jämförbara EBIT förväntas vara cirka 17 miljoner euro under tredje kvartalet. Talena är baserade på preliminär, oreviderad information.

Orsakerna till uppdaterad prognos

Utmanande marknadsförhållanden fortsätter att ha en negativ inverkan

Marknadsförhållanden fortsatte att vara utmanande och volatila under tredje kvartalet och förväntas vara det också under fjärde kvartalet, som brukar vara den viktigaste säsongen för verksamhetsenheten Vita. Det låga konsumentförtroendet på bolagets huvudmarknader och återförsäljarnas fokus på lagerhantering kommer att påverka efterfrågan och omsättningen mera negativt än tidigare förutsett.

Nettoinverkan av förvärvet av Georg Jensen förväntas vara positiv

I avvikelsen från den preliminära uppskattningen förväntas nettoinverkan av förvärvet av Georg Jensen på Fiskarskoncernens jämförbara EBIT 2023 vara positiv, då varumärkets rörelseresultat för fjärde kvartalet förväntas överstiga de negativa effekterna av förvärvsallokeringen. De förutspådda avskrivningarna av immateriella anläggningstillgångar i förvärvsallokeringen förväntas inte ha en betydande negativ effekt på jämförbara EBIT 2023.

Den inverkan på resultaträkningen som orsakas av värdering av omsättningstillgångar till verkligt värde i förvärvsallokeringen bokas som jämförelsestörande poster och har således ingen effekt på jämförbara EBIT 2023 eller Fiskars Oyj Abp:s prognos. Värdering av omsättningstillgångar till verkligt värde förväntas dock ha en negativ inverkan på resultat per aktie 2023.

Den nya prognosen för 2023

Fiskars Oyj Abp förväntar sig att jämförbara EBIT kommer att vara 100–120 miljoner euro (2022: 151,0 miljoner euro).

Den tidigare prognosen för 2023:

Fiskars Oyj Abp förväntar sig att jämförbara EBIT kommer att vara 120 –130 miljoner euro (2022: 151,0 miljoner euro)

Förvärvet av Georg Jensen slutfördes den 1 oktober 2023

Fiskarskoncernen meddelade den 14 september 2023 om förvärvet av Georg Jensen, det välrenommerade danska lyxlivsstilsvarumärket. Förvärvet slutfördes den 1 oktober 2023 och köpeskillingen (enterprise value) var 155 miljoner euro (165 miljoner USD)[1] med förbehåll för justering efter avslut på basis av rörelsekapitalnivån samt kassa och skulder i den förvärvade verksamheten vid avslutningsdagen. Transaktionen finansierades med lån och Fiskarskoncernen slöt ett avtal om bryggfinansiering. Fiskarskoncernen ämnar konvertera bryggfinansieringen till långfristig finansiering.

Fiskars Oyj Abp publicerar sin delårsrapport för januari-september 2023 den 26.10.2023 cirka kl. 8.30 (EEST). En webcast för resultatet för årets tredje kvartal ordnas samma dag kl. 14.00 (EEST).

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Mer information
Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tel. +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. År 2022 fanns våra varumärken tillgängliga i över 100 länder och vi hade cirka 350 egna butiker och nästan 7 000 medarbetare. Vår omsättning 2022 uppgick till 1,2 miljarder euro 2022.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

[1] Enterprise value (EV) 165 miljoner USD har konverterats till euro baserat på USD/EUR på 1,0647, som var kursen den 22 september 2023. Förändringar baserade på valutafluktuationer var säkrade.