Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Fiskars Oyj Abp laskee tulosohjeistustaan vuodelle 2023 ja julkistaa ennakkotietoja kolmannelta vuosineljännekseltä 2023

Fiskars Oyj Abp
Sisäpiiritieto

12. lokakuuta 2023 klo 11.55

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Fiskars Oyj Abp laskee tulosohjeistustaan vuodelle 2023 ja julkistaa ennakkotietoja kolmannelta vuosineljännekseltä 2023

Fiskars Oyj Abp laskee tulosohjeistustaan vuodelle 2023 ja julkistaa ennakkotietoja vuoden kolmannelta neljännekseltä. Yhtiö odottaa nyt vertailukelpoisen EBITin vuonna 2023 olevan 100120 miljoonan euron välillä. Aiemmin yhtiö odotti vertailukelpoisen EBITin olevan 120130 miljoonan euron välillä (2022: 151 miljoonaa euroa). Ohjeistuksen päivitys johtuu toisen vuosipuoliskon haastavista markkinaolosuhteista ja Georg Jensen -yritysoston vaikutuksista.  

Yhtiö odottaa vertailukelpoisen liikevaihdon laskevan vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä 13 % noin 240 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien vaikutusta. Raportoidun liikevaihdon odotetaan laskevan 18 %. Vertailukelpoisen EBITin odotetaan olevan noin 17 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä. Luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.

Tulosohjeistuksen päivityksen perusteet

Haastavilla markkinaolosuhteilla on edelleen negatiivinen vaikutus

Haastavat ja epävakaat markkinaolosuhteet ovat jatkuneet kolmannella vuosineljänneksellä ja niiden odotetaan jatkuvan myös neljännellä vuosineljänneksellä, joka on tyypillisesti Vita-liiketoiminta-alueen tärkein sesonki. Alhainen kuluttajaluottamus yhtiön päämarkkinoilla sekä konsernin jälleenmyyjäasiakkaiden keskittyminen varastonhallintaan vaikuttavat aiemmin odotettua negatiivisemmin kysyntään ja liikevaihtoon.

Georg Jensen –yritysoston nettovaikutuksen odotetaan olevan positiivinen

Aiemmin esitetystä alustavasta arviosta poiketen Georg Jensen -yritysoston nettovaikutuksen Fiskars-konsernin vuoden 2023 vertailukelpoiseen EBITiin odotetaan olevan positiivinen, sillä brändin neljännen vuosineljänneksen liikevoiton odotetaan ylittävän hankintamenolaskelmasta aiheutuvat negatiiviset vaikutukset. Nyt ennakoiduilla hankintamenolaskelmaan liittyvillä aineettomien hyödykkeiden poistoilla ei odoteta olevan olennaista negatiivista vaikutusta vuoden 2023 vertailukelpoiseen EBITiin.

Hankintamenolaskelmaan liittyvä vaihto-omaisuuden käypään arvoon arvostamisen aiheuttama tuloslaskelmavaikutus raportoidaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä, ja sillä ei täten ole vaikutusta vuoden 2023 vertailukelpoiseen EBITiin eikä yhtiön tulosohjeistukseen. Vaihto-omaisuuden käypään arvoon arvostamisella odotetaan kuitenkin olevan negatiivinen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2023.

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2023:

Fiskars Oyj Abp odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan 100120 miljoonan euron välillä (2022: 151,0 milj. euroa)

Aiempi tulosohjeistus vuodelle 2023:

Fiskars Oyj Abp odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan 120130 miljoonan euron välillä (2022: 151,0 milj. euroa)

Georg Jensen -yritysosto saatettiin päätökseen 1. lokakuuta 2023

Fiskars-konserni kertoi 14. syyskuuta 2023 ostavansa Georg Jensenin, joka on maineikas tanskalainen luksuslifestylebrändi. Kauppa saatettiin päätökseen 1. lokakuuta 2023. Osakkeista maksettava kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) oli 155 miljoonaa euroa (165 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria)[1], jota oikaistaan hankitun liiketoiminnan kaupantoteutumishetken kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvilla erillä. Kauppa rahoitettiin lainalla ja Fiskars-konserni teki sopimuksen siltarahoituksesta. Yhtiö suunnittelee siltarahoituksen muuttamista pitkäaikaiseksi rahoitukseksi.

Fiskars Oyj Abp julkistaa 2023 tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa 26. lokakuuta 2023 noin kello 8.30. Samana päivänä kello 14 järjestetään kolmannen vuosineljänneksen tulokseen liittyvä webcast-lähetys.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Essi Lipponen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars Group lyhyesti

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Vuonna 2022 brändimme olivat läsnä yli 100 maassa, meillä oli noin 350 omaa liikettä ja lähes 7 000 työntekijää. Liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa vuonna 2022.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: www.fiskarsgroup.com/fi

[1] Kauppahinta on muunnettu euroiksi 22.9.2023 USD/EUR-kurssilla 1.0647. Valuuttakurssivaihtelun aiheuttamat vaikutukset suojattiin.