Insiderinformation, vinstvarning: Fiskars sänker sin prognos för 2023

Fiskars Oyj Abp
Insiderinformation
5.7.2023 kl. 15:00 EEST

Insiderinformation, vinstvarning: Fiskars sänker sin prognos för 2023

Fiskars Oyj Abp sänker sin prognos för 2023 medan volatiliteten på marknaden fortsätter och efterfrågan på bolagets produkter förväntas vara svagare än tidigare förutsett under den andra hälften av året. Bolaget förväntar sig nu att jämförbara EBIT år 2023 kommer att vara 120-130 miljoner euro. Tidigare förväntade sig bolaget att jämförbara EBIT stannar något under 2022 års nivå (2022: 151.0 miljoner euro).    

Orsakerna till uppdaterade utsikter

Som förutsett var marknadsomgivningen volatil under första hälften av året. Sikten på marknaden fortsätter att vara låg, och för närvarande finns det inga betydande tecken på förbättring av marknadsförhållanden under den andra hälften av 2023. Det låga konsumentförtroendet på bolagets huvudmarknader och återförsäljarnas höga lagernivåer kommer att påverka efterfrågan och försäljningen mera negativt än tidigare förutsett under andra hälften av året.

I januari 2023 meddelade Fiskars om riktade organisationsförändringar, som förväntas leda till besparingar och stöda bolagets EBIT från och med årets andra hälft. Förändringarna uppskattas leda till årliga kostnadsbesparingar på cirka 30 miljoner euro, varav ungefär hälften förväntas förverkligas under den andra hälften av 2023. Bolaget fortsätter också att fokusera på noggrann kostnadshantering men fortsätter samtidigt att investera i viktiga strategiska byggstenar.

Den nya prognosen för 2023:

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBIT kommer att vara 120-130 miljoner euro (2022: 151,0 mn euro).

Den tidigare prognosen för 2023:

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBIT stannar något under 2022 års nivå (2022: 151,0 mn euro).

Fiskars publicerar sin halvårsrapport för januari-juni 2023 den 20.7.2023 cirka kl. 8.30 (EEST). En webcast angående resultatet för årets andra kvartal ordnas kl. 11 samma dag.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

Mer information
Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tel. +358 40 829 1192
Jussi Siitonen, ekonomidirektör, tel. +358 204 3910

Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.
Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.
Läs mera: fiskarsgroup.com/sv