Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Fiskars laskee vuoden 2023 tulosohjeistustaan

Fiskars Oyj Abp
Sisäpiiritieto
5.7.2023 klo 15.00

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Fiskars laskee vuoden 2023 tulosohjeistustaan

Fiskars laskee tulosohjeistustaan vuodelle 2023, sillä markkinaympäristö on edelleen epävakaa ja yhtiön tuotteiden kysynnän odotetaan olevan aiempia odotuksia heikompaa toisella vuosipuoliskolla. Yhtiö odottaa nyt vertailukelpoisen EBITin vuonna 2023 olevan 120-130 miljoonan euron välillä. Aiemmin yhtiö odotti vertailukelpoisen EBITin olevan hieman alle vuoden 2022 tason (2022: 151,0 milj. euroa).

Tulosohjeistuksen päivityksen perusteet

Markkinaympäristö oli odotetusti epävakaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Näkyvyys markkinakehitykseen on edelleen heikko, ja tällä hetkellä ei ole selkeitä merkkejä markkinatilanteen parantumisesta toisella vuosipuoliskolla. Alhainen kuluttajaluottamus yhtiön päämarkkinoilla sekä konsernin jälleenmyyjäasiakkaiden korkeat varastotasot tulevat vaikuttamaan negatiivisesti kysyntään ja liikevaihtoon toisella vuosipuoliskolla enemmän kuin aiemmin odotettiin.

Tammikuussa 2023 Fiskars kertoi kohdennetuista organisaatiomuutoksista, joiden odotetaan johtavan EBITiä tukeviin säästöihin vuoden 2023 toisesta vuosipuoliskosta lähtien. Muutosten arvioidaan johtavan yhteensä noin 30 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin, joista noin puolet odotetaan toteutuvan vuoden 2023 toisella puoliskolla. Lisäksi yhtiö korostaa edelleen tarkkaa kustannusten hallintaa, mutta jatkaa kuitenkin samalla investointeja strategisiin kasvutekijöihin.

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2023:

Fiskars odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan 120-130 miljoonan euron välillä (2022: 151,0 milj. euroa)

Aiempi tulosohjeistus vuodelle 2023:

Fiskars odottaa vertailukelpoisen EBITin olevan hieman alle vuoden 2022 tason (2022: 151,0 milj. euroa)

Fiskars julkistaa puolivuosikatsauksensa 20. heinäkuuta 2023 noin kello 8.30. Samana päivänä kello 11 järjestetään toisen vuosineljänneksen tulokseen liittyvä webcast-lähetys.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Essi Lipponen, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192
Jussi Siitonen, talousjohtaja, puh. +358 204 3910

Fiskars Group lyhyesti
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on noin 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on lähes 7 000 ja vuonna 2022 liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa.
Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.
Lue lisää: fiskarsgroup.com/fi