Korrigering av börsmeddelandet som publicerades 7.2.2019 kl 8.30: Fiskars Groups bokslutskommuniké 2018

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
8.2.2019 kl 13.00 (EET) 

Korrigering av börsmeddelandet som publicerades 7.2.2019 kl 8.30: Fiskars Groups bokslutskommuniké 2018 

Den pdf-fil som fanns bifogat till det 7.2.2019 publicerade börsmeddelandet gällande Fiskars Groups bokslutskommuniké 2018 innehöll ett tekniskt fel. Från tabellen Koncernens resultaträkning på sidan 18 fattades raden ”Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångars nedskrivningar”. Detta fel påverkar inte andra rapporterade tal.

En korrigerad pdf-fil finns bifogat till detta börsmeddelande samt på våra webbsidor

https://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter.

FISKARS OYJ ABP 

Koncernkommunikation

Media och investerarkontakter: 
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary 
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 600 anställda i över 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.

Bilagor