Ny direktör för Fiskars båttillverkning

Ny direktör för Fiskars båttillverkning                     

Verkställande direktören för Fiskars dotterbolag Inha Bruk Ab Jukka Suonperä  
lämnar bolaget. Ny vd och direktör för affärsverksamhet för båtar blir ekonomie 
magister Juha Lehtola. Han har tidigare verkat som direktör vid Stora Enso Abp 
under beteckningen Senior Vice President, New Business Creation. Juha Lehtola  
rapporterar direkt till Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas.    

”Jukka Suonperä har lett Inha Bruk sedan år 2003. Under den här perioden har  
Busters position som marknadsledare och den mest populära fritidsbåten i Finland
stärkts. Också med tanke på den internationella marknaden har framgångarna för 
affärsverksamheten motsvarat förväntningarna. Å hela bolagets vägnar vill jag  
tacka Jukka för hans fina insats och önskar honom all lycka också i       
fortsättningen”, konstaterar Fiskars vd Kari Kauniskangas.           

”Med iver och ödmjukhet tar jag emot utmaningen att föra in Busterbåtarna i ett 
nytt utvecklingsskede. Vår målsättning är att stärka produktutbudet genom att  
satsa på produktutveckling och utveckla produktionsprocesserna. Trots den svåra 
marknadssituationen skapar varumärket Busters starka ställning på marknaden goda
förutsättningar för att vidareutveckla affärsverksamheten i såväl Finland som  
våra närområden”, säger Juha Lehtola, ny direktör för Fiskars affärsverksamhet 
för båtar.                                   

Båttillverkningen är en del av Fiskars affärsområde Outdoor. Förutom Buster   
ingår här också utelivsvarumärken som Silva och Gerber. Produktionen på Inha  
Bruk omfattar även smidesprodukter som rälsfästen för järnvägar. Bolaget har  
drygt 200 anställda och fabriken ligger i Etseri, Finland.           

Mer information:                                
ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, Fiskars Oyj Abp, tfn +358 9 6188 6231    
verkställande direktör Juha Lehtola, Inha Bruk, tfn. +358 40 550 0624      


FISKARS OYJ ABP                                 
Kari Kauniskangas                                

Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och  
uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala,   
Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig 
del av koncernens portfölj och utgör ett av Fiskars operativa segment. De övriga
segmenten är Amerika, EMEA och Övriga. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands
äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX      
Helsingfors. Fiskars omsättning år 2008 var 697 milj. euro och antalet anställda
är cirka 4 100 personer.                            

www.fiskars.fi