Nya perioder påbörjas i Fiskars aktiebaserade långsiktiga incitamentsplaner

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
7.2.2023
kl. 8:55 EET

Nya perioder påbörjas i Fiskars aktiebaserade långsiktiga incitamentsplaner

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har godkänt att nya perioder påbörjas för åren 2023–2025 för det prestationsbaserade aktieprogrammet och det begränsade aktieprogrammet, vilka utgör en del av Fiskars arvodesprogram för nyckelpersoner. Syftet med programmen är att stödja förverkligandet av bolagets strategi och driva lönsam tillväxt samt att anpassa de nyckelpersoners mål efter aktieägarnas för att på så vis öka bolagets värde.

Prestationsbaserat aktieprogram

Det prestationsbaserade aktieprogrammet består av att varje år påbörja individuella prestationsbaserade aktieprogram, som vart och ett har en tre år lång prestationsperiod, följt av en utbetalning av den potentiella aktiebaserade ersättningen. Påbörjandet av varje nytt individuellt program, prestationskriterier och relaterade mål, och programmets deltagare, minimi-, mål- och maximiersättning för varje deltagare beslutas separat av styrelsen. Storleken på ersättningen som ska betalas ut till en nyckelperson beror på om de på förhand uppställda målen har uppnåtts. Ingen ersättning kommer att betalas ut om målen inte har uppnåtts eller om deltagarens anställning eller tjänst avslutas innan ersättningen betalas ut.

För prestationsperioden 2023–2025 har programmet maximalt 60 deltagare och prestationsmålen avser bolagets absoluta totala aktieägaravkastning, kumulativa jämförbara EBIT och främjande av cirkulära  produkter och tjänster. Om programmets mål uppnås kommer arvoden att betalas ut till deltagarna under våren 2026.

Om alla maximala prestationsmål uppnås skulle de arvoden som betalas ut i aktier baserat på prestationsperioden 2023–2025 uppgå till totalt högst 700 000 aktier i bolaget (brutto). Endast som referens (observera att aktiernas marknadsvärde ständigt förändras) är det uppskattade totala värdet för prestationsperioden 2023–2025, beräknat utifrån den genomsnittliga volymvägda kursen för Fiskars-aktien den 6 februari 2023, cirka 12,2 miljoner euro.

Begränsat aktieprogram 

Det begränsade aktieprogrammet består av att varje år påbörja individuella begränsade aktieprogram. Varje program omfattar en sammanlagt tre år lång kvarhållningsperiod under vilket bolaget kan bevilja fasta aktiebaserade ersättningar till individuellt utvalda nyckelpersoner som ett långsiktigt kvarhållningsverktyg. Påbörjandet av varje nytt enskilt program beslutas separat av styrelsen. Bolaget kan välja att använda en kortare kvarhållningsperiod från fall till fall under treårsperioden. De beviljade aktiebaserade ersättningar betalas ut efter kvarhållningsperioden. Ingen ersättning kommer att betalas ut om deltagarens anställning eller tjänst avslutas innan ersättningen betalas ut.

För perioden 2023–2025 har programmet maximalt 30 deltagare och de aktiebaserade ersättningar som potentiellt beviljas inom programmet betalas ut under våren 2026.

Det sammanlagda maximala antalet aktier som betalas ut baserat på programmet för åren 2023–2025 uppgår till högst 150 000 aktier i bolaget (brutto). Endast som referens (observera att aktiernas marknadsvärde ständigt förändras) är det uppskattade totala värdet för perioden 2023–2025, beräknat utifrån den genomsnittliga volymvägda kursen för Fiskars-aktien den 6 februari 2023, cirka 2,6 miljoner euro.

Övriga villkor

För programmen för åren 2023–2025 begränsas det maximala värdet av ersättningen som betalas ut till varje deltagare baserat på ovan beskrivna program av ett tak som är kopplat till Fiskars aktiekursutveckling. Information om övriga villkor som tillämpas på programmen har publicerats i ett börsmeddelande den 10 december 2020.

FISKARS OYJ ABP

Media och investerarkontakter:
Essi Lipponen, Director, Investor Relations, tel. +358 40 829 1192 

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv