Uudet kaudet alkavat Fiskars-konsernin osakeperusteisissa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
7.2.2023 klo.
8.55

Uudet kaudet alkavat Fiskars-konsernin osakeperusteisissa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä

Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt uusien vuodet 2023–2025 kattavien kausien alkamisesta suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän puitteissa, jotka ovat osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa. Järjestelmien tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista ja kannattavan kasvun edistämistä, sekä yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen. Hallitus päättää kunkin yksittäisen ansaintajakson alkamisesta erikseen, jakson suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet sekä siihen kuuluvat avainhenkilöt ja kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot. Avainhenkilölle maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ansaintajaksolla 2023–2025 kannustinjärjestelmään kuuluu enintään 60 avainhenkilöä ja järjestelmän tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, konsernin kumulatiiviseen vertailukelpoiseen liikevoittoon (EBIT) ja kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palveluiden edistämiseen. Jos ansaintakauden tavoitteet saavutetaan, palkkio maksetaan keväällä 2026.

Mikäli kaikki enimmäistavoitteet saavutetaan, ansaintajakson 2023–2025 perusteella osakkeina maksettava enimmäispalkkio vastaa yhteensä enintään 700 000 yhtiön osaketta (brutto). Asian havainnollistamiseksi (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) laskettuna Fiskarsin osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla 6.2.2023, olisi ansaintajakson 2023–2025 kokonaisarvo noin 12,2 miljoonaa euroa.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma sisältää kokonaisuudessaan kolmen vuoden pituisen sitouttamisjakson, jonka kuluessa yhtiö voi luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmänä. Hallitus päättää kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta erikseen. Yhtiö voi päättää soveltaa lyhyempää sitouttamisjaksoa tapauskohtaisesti tämän kolmen vuoden kokonaisperiodin sisällä. Luvattu osakepalkkio maksetaan valitulle avainhenkilölle sitouttamisjakson jälkeen. Osallistuja ei ole oikeutettu palkkioon, jos hänen työ- tai toimisuhteensa päättyy ennen palkkion maksamista.

Sitouttamisjaksolla 2023–2025 kannustinjärjestelmään kuuluu enintään 30 avainhenkilöä ja sen nojalla maksettavat mahdolliset palkkiot maksetaan keväällä 2026.

Vuodet 2023–2025 kattavan jakson nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 150 000 osaketta (brutto). Asian havainnollistamiseksi (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) laskettuna Fiskarsin osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla 6.2.2023, olisi sitouttamisjakson 2023–2025 kokonaisarvo noin 2,6 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja

Yllämainittujen järjestelmien vuodet 2023–2025 kattavien ohjelmien nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu Fiskarsin osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla. Muista järjestelmiin sovellettavista ehdoista on tiedotettu 10.12.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa.

FISKARS OYJ ABP

Media- ja sijoittajayhteydet:
Essi Lipponen, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 829 1192

Fiskars Group lyhyesti
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on noin 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on lähes 7 000 ja vuonna 2022 liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ​​ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: http://www.fiskarsgroup.com/fi