Nya perioder påbörjas i Fiskars aktiebaserade långsiktiga incitamentsplaner

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
4.2.2022 kl 09.00 (EET)

Nya perioder påbörjas i Fiskars aktiebaserade långsiktiga incitamentsplaner

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har godkänt att nya perioder påbörjas för åren 2022–2024 för det prestationsbaserade aktieprogrammet och det begränsade aktieprogrammet, vilka utgör en del av Fiskars arvodesprogram för nyckelpersoner. Syftet med programmen är att stödja förverkligandet av företagets strategi och driva lönsam tillväxt samt att anpassa de nyckelpersoners mål efter aktieägarnas för att på så vis öka företagets värde.

Prestationsbaserat aktieprogram
Det prestationsbaserade aktieprogrammet består av att varje år påbörja individuella prestationsbaserade aktieprogram, som vart och ett har en tre år lång prestationsperiod, följt av en utbetalning av den potentiella aktiebaserade ersättningen. Påbörjandet av varje nytt individuellt program och programmets deltagare, minimi-, mål- och maximiersättning för varje deltagare samt prestationskriterier och relaterade mål beslutas separat av styrelsen. Storleken på ersättningen som ska betalas ut till en nyckelperson beror på om de på förhand uppställda målen har uppnåtts. Ingen ersättning kommer att betalas ut om målen inte har uppnåtts eller om deltagarens anställning eller tjänst avslutas innan ersättningen betalas ut.

För prestationsperioden 2022–2024 har programmet maximalt 60 deltagare och prestationsmålen avser bolagets absoluta totala aktieägaravkastning och kumulativa jämförbara EBIT. Om programmets mål uppnås kommer arvoden att betalas ut till deltagarna under våren 2025.

Om alla maximala prestationsmål uppnås skulle de arvoden som betalas ut i aktier baserat på prestationsperioden 2022–2024 uppgå till totalt högst 500 000 aktier i bolaget (brutto). Endast som referens (observera att aktiernas marknadsvärde ständigt förändras) är det uppskattade totala värdet för prestationsperioden 2022–2024, beräknat utifrån den genomsnittliga volymvägda kursen för Fiskars-aktien den 3 februari 2022, cirka 11,3 milj. euro.

Begränsat aktieprogram  
Det begränsade aktieprogrammet består av att varje år påbörja individuella begränsade aktieprogram. Varje program omfattar en sammanlagt tre år lång kvarhållningsperiod under vilket företaget kan bevilja fasta aktiebaserade ersättningar till individuellt utvalda nyckelpersoner som ett långsiktigt kvarhållningsverktyg. Påbörjandet av varje nytt enskilt program beslutas separat av styrelsen. Bolaget kan välja att använda en kortare kvarhållningsperiod från fall till fall under treårsperioden. De beviljade aktiebaserade ersättningar betalas ut efter kvarhållningsperioden. Ingen ersättning kommer att betalas ut om deltagarens anställning eller tjänst avslutas innan ersättningen betalas ut.

För perioden 2022–2024 har programmet maximalt 30 deltagare och de aktiebaserade ersättningar som potentiellt beviljas inom programmet betalas ut under våren 2025.

Det sammanlagda maximala antalet aktier som betalas ut baserat på programmet för åren 2022–2024 uppgår till högst 150 000 aktier i bolaget (brutto). Endast som referens (observera att aktiernas marknadsvärde ständigt förändras) är det uppskattade totala värdet för perioden 2022–2024, beräknat utifrån den genomsnittliga volymvägda kursen för Fiskars-aktien den 3 februari 2022, cirka 3,4 milj. euro.

Övriga villkor
För programmen för åren 2022–2024 begränsas det maximala värdet av ersättningen som betalas ut till varje deltagare baserat på ovan beskrivna program av ett tak som är kopplat till Fiskars aktiekursutveckling. Information om övriga villkor som tillämpas på programmen har publicerats i ett börsmeddelande den 10.12.2020.

FISKARS OYJ ABP

Media och investerarkontakter:
Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181  

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.