Resultat av Fiskars nedskrivningstest

RESULTAT AV FISKARS NEDSKRIVNINGSTEST


På basis av nedskrivningstest av goodwill år 2010 kommer Fiskars att avskriva
hela Silvas goodwill. Avskrivningen av goodwill som hänför sig till
verksamhetsområdet Outdoor uppgår sammanlagt till 11,3 milj. euro och kommer
att bokföras under årets sista kvartal. Avskrivningen kommer inte att påverka
Fiskars kassaflöde. 

Fiskars goodwillnedskrivningstest år 2010 resulterar inte i övriga
nedskrivningar av goodwill. Fiskars utsikter för år 2010 är oförändrade. 


Mer information: 
Ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki
tel. +358 204 39 5703


FISKARS OYJ ABP

Teemu Kangas-Kärki 
Ekonomidirektör

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård
och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella
varumärken, inklusive Fiskars, Iittala, Gerber, Buster och Silva. Fiskars
grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål
för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2009 var 663 milj.
euro och koncernen har cirka 3 500 anställda i över 20 länder. 

www.fiskarsgroup.com