Styrelsen beslöt om utbetalningen av en ytterligare kontantdividend på 0,27 euro per aktie som utbetalas den 16.9.2019

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
5.9.2019 kl. 9.00 (EEST) 

Styrelsen beslöt om utbetalningen av en ytterligare kontantdividend på 0,27 euro per aktie som utbetalas den 16.9.2019

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har den 5.9.2019, i enlighet med besluten på den ordinarie bolagsstämman den 13.3.2019, beslutit att utbetala en ytterligare kontantdividend på 0,27 euro per aktie. Den ytterligare kontantdividendens utbetalningsdag är den 16.9.2019, lossningsdag den 6.9.2019 och avstämningsdag den 9.9.2019.

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämman den 13.3.2019 beslöt om utdelningen av en kontantdividend på 0,27 euro per aktie, vars utbetalningsdag var den 22.3.2019. Därutöver beslöt den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att efter sitt omdöme besluta om utdelning av en ytterligare kontantdividend. På basis av bemyndigandet får en dividend om totalt högst 0,27 euro per aktie utdelas. Styrelsen är bemyndigad att besluta om samtliga övriga villkor beträffande den ytterligare kontantdividenden. Bemyndigandet skulle vara i kraft till bolagets nästa ordinarie bolagsstämma.

FISKARS OYJ ABP

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 600 anställda i över 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.

Bilagor