Villkoren för sammanslagningen av Fiskars aktieserier uppfyllda

VILLKOREN FÖR SAMMANSLAGNINGEN AV FISKARS AKTIESERIER OCH VERKSTÄLLANDET AV   
FUSIONSPLANEN MELLAN FISKARS OCH AGROFIN UPPFYLLDA               

Med hänvisning till Fiskars Oyj Abp:s extraordinarie bolagsstämmas beslut    
5.6.2009, har Fiskars styrelse idag konstaterat att villkoren för verkställandet
av fusionen mellan bolaget och Agrofin Oy Ab i enlighet med fusionsplanen är  
uppfyllda med undantag av den i punkt 1 nedan angivna registreringen av     
ändringarna i bolagsordningen. Som en följd härav har styrelsen fattat följande 
beslut:                                     

1. Att registrera sammanslagningen av aktieserierna, ändringarna i       
bolagsordningen och den vederlagsfria riktade emissionen till ägare av aktier i 
serie K. Avstämningsdagen för sammanslagningen av aktieserierna och den     
vederlagsfria emissionen är 30.7.2009.                     

2. Att registrera verkställandet av fusionen mellan bolaget och Agrofin och   
emissionen för erläggandet av fusionsvederlaget omedelbart efter det att    
ändringarna i bolagsordningen och den riktade vederlagsfria emissionen till   
ägare av aktier i serie K har registrerats hos handelsregistret. Registreringen 
sker uppskattningsvis 31.7.2009.                        

3. Att registrera bemyndigandet till styrelsen att besluta om förvärv och    
överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med den extraordinarie      
bolagsstämmans beslut. Registreringen sker uppskattningsvis 31.7.2009.     

4. Att ogiltigförklara de 11 863 964 aktier i den sammanslagna aktieserien som 
kommer att övergå till bolaget som en följd av verkställandet av fusionen med  
Agrofin. Ogiltigförklaringen registreras uppskattningsvis 3.8.2009.       


Mer information:                                
Jutta Karlsson, chefsjurist, tel. +358 9 6188 6218               


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
verkställande direktör                             

Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och  
uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala,   
Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp är också en viktig 
del av koncernens portfölj och utgör ett av Fiskars operativa segment. De övriga
segmenten är Amerika, EMEA och Övriga. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands
äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX      
Helsingfors. Fiskars omsättning år 2008 var 697 milj. euro och antalet anställda
är cirka 4 000 personer.                            

www.fiskars.fi