Fiskarsin osakesarjojen yhdistämisen ehdot täyttyneet

FISKARSIN OSAKESARJOJEN YHDISTÄMISEN SEKÄ FISKARSIN JA AGROFININ VÄLISEN    
SULAUTUMISSUUNNITELMAN EHDOT TÄYTTYNEET                     

Viitaten Fiskars Oyj Abp:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiin 5.6.2009   
Fiskarsin hallitus on tänään todennut, että yhtiön ja Agrofin Oy Ab:n välisen  
sulautumissuunnitelman mukaiset sulautumisen täytäntöönpanon edellytykset ovat 
täyttyneet lukuun ottamatta alla olevan kohdan 1 mukaista yhtiöjärjestyksen   
muutosten rekisteröintiä. Tämän johdosta hallitus teki seuraavat päätökset:   

1. Rekisteröidään osakesarjojen yhdistäminen, yhtiöjärjestyksen muutokset ja  
suunnattu maksuton osakeanti K-sarjan osakkeenomistajille. Osakesarjojen    
yhdistämisen ja suunnatun maksuttoman annin täsmäytyspäivä on 30.7.2009.    
                                        
2. Rekisteröidään yhtiön ja Agrofinin sulautumisen täytäntöönpano sekä osakeanti
sulautumisvastikkeen suorittamiseksi välittömästi, kun yhtiöjärjestyksen    
muutokset ja suunnattu maksuton osakeanti K-sarjan osakkeenomistajille on    
rekisteröity kaupparekisteriin. Rekisteröinti tapahtuu arviolta 31.7.2009.   

3. Rekisteröidään hallituksen valtuutukset päättää omien osakkeiden       
hankkimisesta sekä omien osakkeiden luovuttamisesta ylimääräisen yhtiökokouksen 
päätösten mukaisesti. Rekisteröinti tapahtuu arviolta 31.7.2009.        

4. Mitätöidään yhtiölle Agrofinin sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä    
siirtyvät 11 863 964 yhtiön yhdistetyn osakelajin osaketta. Mitätöinti     
rekisteröidään arviolta 3.8.2009.                        


Lisätietoja:                                  
päälakimies Jutta Karlsson, Fiskars Oyj Abp, puh. (09) 6188 6218        


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
toimitusjohtaja                                 

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin  
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster.    
Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa
yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja    
Muut-segmenttien kanssa. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys 
ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa   
euroa vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 4 000.                 

www.fiskars.fi