Fiskars avyttrar sin bevattningverksamhet i Nordamerika till Centre Lane Partners dotterbolag

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
21.12.2021 kl 08.00 EET

 

 

Fiskars avyttrar sin bevattningverksamhet i Nordamerika till Centre Lane Partners dotterbolag

Fiskars Oyj Abp har tecknat avtal om att avyttra sin bevattningsverksamhet i Nordamerika till Lawn & Garden LLC, som är ett holdingbolag ägt av Centre Lane Partners (CLP) dotterbolag. CLP är ett privat investeringsbolag med huvudkontor i New York.

 

Försäljningen genomförs som en avyttring av affärsverksamhet. Avtalet omfattar immateriella rättigheter inklusive varumärkena Gilmour och Nelson samt relaterade varumärken och patent som hänför sig till bevattningsutrustning som kommersialiserats i Nordamerika. I transaktionen ingår också produktionsanläggningen i Excelsior Springs, Missouri och lagerverksamheten i Independence, Missouri, samt anställda i dessa enheter. Verksamheten som omfattas av transaktionen hade en omsättning på cirka 80 miljoner euro för tolvmånadersperioden som slutade den 30.9.2021.

 

”Fiskars-koncernens tillväxtstrategi bygger på att utnyttja bolagets styrkor. Varumärkena Gilmour och Nelson utgör inte kärnan av vår portfölj, och denna verksamhet har inte stött koncernens lönsamhet. Vårt utbud av bevattningsutrustning i Amerika skiljer sig markant från det i Europa, där vi fortsätter växa med Fiskars-varumärket. På grund av detta anser vi inte oss vara den bästa ägaren av Gilmour och Nelson. Den amerikanska marknaden spelar en viktig roll i vår tillväxtstrategi. Då vi, som ett resultat av transaktionen, ökar fokus på våra viktigaste kategorier, gör det oss till en ännu bättre partner för våra kunder. Jag vill tacka vårt team i den nordamerikanska bevattningsverksamheten för deras engagemang och hårda arbete. Vi är övertygade att CLP är en bra ägare, som kan utveckla verksamheten i framtiden. Både Fiskars och CLP strävar till att säkerställa en smidig övergång av verksamheten för kunder och andra intressenter”, sade Fiskars verkställande direktör Nathalie Ahlström.

 

"CLP är glada över att förvärva Fiskars bevattningsverksamhet i Nordamerika och dess uppskattade varumärken Gilmour och Nelson. Vi välkomnar den erfarna ledningen och personalen på enheterna i Excelsior Springs och Independence och ser fram emot att arbeta med dem. CLP har en betydande erfarenhet inom den nordamerikanska gräs- och trädgårdssektorn. Vi är idealiskt positionerade för att stödja och växa verksamheten genom tillämpning av vår operativa, finansiella och strategiska expertis och är glada över möjligheten. Vi ser fram emot att arbeta med Fiskars under de kommande månaderna för att säkerställa att verksamhetens alla intressenter, inklusive kunder, leverantörer och personal, upplever en smidig överföring”, sade Quinn Morgan från Center Lane Partners.

 

Transaktionen förväntas genomföras under det första kvartalet av år 2022. Parterna har kommit överens om att inte publicera transaktionens detaljer. Försäljningen förväntas inte ha en betydande inverkan på Fiskars rörelseresultat eller finansiella ställning år 2022.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

 

 

Media och investerarkontakter:
Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181
Sanna Hellstedt, Director, Media and External Communications, tel. +358 50 458 4014

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök

www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.